GSKpro GSKpro е ексклузивно предназначен за медицински специалисти и предоставя информация и услуги, свързани с продуктите на GSK.

Уебсайт на трета страна

Вие ще напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн. Кликвайки върху този линк, ще бъдете насочен към външен сайт, който е независим и не се управлява от ГлаксоСмитКлайн. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уеб сайтa на трета страна. Публикациите в него може да съдържат информация извън одобрената информация за продукта от регулаторния орган. Ако не желаете да напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн, кликнете върху ОТКАЗ.

Продължи

Отказ

Терапевтични области

ГлаксоСмитКлайн България предлага продукти, покриващи широк набор от терапевтични продукти по лекарско предписание

Научете повече ТУК

Запознайте се с нашите продукти

Запознайте се с нашите продукти

Използвайте функцията за търсене на продукти, за да получите допълнителна информация за нашите лекарства и активни съставки.

GSK Портал

Портал за медицински специалисти

Тук ще намерите актуална информация за GSK продукти и основни терапии, както и възможност за включване в интерактивни Уебинар сесии, предназначени за медицински специалисти

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн.Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, предозиране или неправилна употреба, ако
междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34 факс: (02) 950 56 05. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти на ГлаксоСмитКлайн може да се свързвате с нас на
горепосочените телефони.

Референция:

  1. GSK Annual Report 2017: