This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

Уебсайт на трета страна

Вие ще напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн. Кликвайки върху този линк, ще бъдете насочен към външен сайт, който е независим и не се управлява от ГлаксоСмитКлайн. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уеб сайтa на трета страна. Публикациите в него може да съдържат информация извън одобрената информация за продукта от регулаторния орган. Ако не желаете да напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн, кликнете върху ОТКАЗ.

Продължи

Отказ

Запознайте се с нашите продукти

Запознайте се с нашите продукти

Използвайте функцията за търсене на продукти, за да получите допълнителна информация за нашите лекарства и активни съставки.

GSK Портал

Портал за медицински специалисти

Тук ще намерите актуална информация за GSK продукти и основни терапии, както и възможност за включване в интерактивни Уебинар сесии, предназначени за медицински специалисти

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн.Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, предозиране или неправилна употреба, ако
междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34 факс: (02) 950 56 05. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти на ГлаксоСмитКлайн може да се свързвате с нас на горепосочените телефони.