This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

Уебсайт на трета страна

Вие ще напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн. Кликвайки върху този линк, ще бъдете насочен към външен сайт, който е независим и не се управлява от ГлаксоСмитКлайн. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уеб сайтa на трета страна. Публикациите в него може да съдържат информация извън одобрената информация за продукта от регулаторния орган. Ако не желаете да напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн, кликнете върху ОТКАЗ.

Продължи

Отказ

Показване на   резултата,  сортирани по: 

 • AUGMENTIN

  amoxicillin-clavulanate </br> Anti-infectives
 • Benlysta

  Белимумаб</br> Specialty care
 • Boostrix

  Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна, компонентна), с намалено антигенно съдържание <br/>Ваксини
 • Cervarix

  Human Papillomavirus vaccine [Types 16, 18] (Recombinant, adjuvanted, adsorbed)</br> Ваксини
 • Duodart

  Дутастерид/тамсулозин хидрохлорид</br> Урология
 • Epivir

  ламивудин (lamivudine) 150mg и 300mg филмирани таблетки<br> HIV
 • Infanrix hexa

  Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) and Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccine (adsorbed)</br> Ваксини
 • Infanrix IPV Hib

  Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В (рДНК), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus influenzae тип b (конюгатна) </br> Ваксини
 • Juluca

  долутегравир (dolutegravir) и рилпивирин (rilpivirine)</br>HIV
 • Menveo

  Конюгатна ваксина срещу менингококи групи A, C, W-135 и Y <br/>Ваксини
 • Nucala

  меполизумаб </br> Респираторна област
 • Rotarix

  Rotavirus vaccine, live</br> Ваксини
 • Seretide Diskus

  салметерол (salmeterol) / флутиказон пропионат (fluticasone propionate) <br/> Респираторна област
 • Synflorix

  Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)</br> Ваксини
 • Tivicay

  долутегравир</br> HIV
 • Triumeq

  долутегравир/абакавир/ламивудин </br> HIV
 • Volibris

  aмбрисентан</br> Specialty care
 • ZINNAT

  cefuroxime axetil </br> Anti-infectives
 • Cervarix

  Human Papillomavirus vaccine [Types 16, 18] (Recombinant, adjuvanted, adsorbed)</br> Ваксини
 • Infanrix hexa

  Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) and Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccine (adsorbed)</br> Ваксини
 • Augmentin

  амоксицилин/клавуланова киселина</br> Антибиотици
 • Zinnat

  Цефуроксим аксетил </br> Антибиотици
 • Benlysta

  Белимумаб</br> Specialty care
 • Volibris

  aмбрисентан</br> Specialty care
 • Duodart

  Дутастерид/тамсулозин хидрохлорид</br> Урология
 • Tivicay

  долутегравир</br> HIV
 • Triumeq

  долутегравир/абакавир/ламивудин </br> HIV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

X

Z

Показване на