This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

Уебсайт на трета страна

Вие ще напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн. Кликвайки върху този линк, ще бъдете насочен към външен сайт, който е независим и не се управлява от ГлаксоСмитКлайн. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уеб сайтa на трета страна. Публикациите в него може да съдържат информация извън одобрената информация за продукта от регулаторния орган. Ако не желаете да напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн, кликнете върху ОТКАЗ.

Продължи

Отказ

ГлаксоСмитКлайн проследява внимателно безопасността на всички свои лекарствени продукти. Това включва разглеждане на данните за безопасност от клинични проучвания, събиране на доклади и случаи на подозирани нежелани реакции за маркетирани продукти. Тази информация спомага за цялостния надзор на безопасността на нашите продукти. информация прочетете ТУК

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, предозиране или неправилна употреба, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Моля съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата.  Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу.

 

Изпълнителна агенция по лекарствата 
ул. „Дамян Груев” № 8 
1303 София 
тeл.: +359 2 8903417 
уебсайт: www.bda.bg

 

Когато съобщавате нежелана лекарствена реакция, трябва да имате предвид, че за да бъде съобщението валидно, т.е. за да се приеме, че съдържа минималната необходима информация за последваща обработка, то трябва да съдържа съобщител, с данни за контакт; пациент, обозначен с поне едно от следните данни: инициали или пол или възраст/тегло/ височина; наименование на лекарствения продукт, заподозрян за наблюдаваната НЛР и описание на нежеланата реакция. Когато съобщението се отнася за ваксина на GlaxoSmithKline, моля посочете ясно търговското име и партидния номер, обозначен върху опаковката.

 

ГлаксоСмитКлайн е иновативна научно-изследователска компания. Някои лекарствени продукти, които са разрешени за употреба след 2011г. или за тях все още активно се събират данни, подлежат на допълнително наблюдение по отношение на лекарствената безопасност. При тях в листовката за пациента и в информацията за медицинските специалисти има изобразен черен триъгълник, обърнат с върха надолу, както и кратко изречение, разясняващо значението на триъгълника: „Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение”. Целта на този символ е активно да насърчи медицинските специалисти и пациентите да съобщават всички подозирани нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при прилагането на лекарството.

 

Възможно е да използваме личната информация за Вас с цел да се свържем и взаимодействаме с Вас. За тази цел е възможно понякога да споделяме лична информация за Вас с различни членове на GSK group of companies, наши доставчици и бизнес партньори. Възможно е да прехвърляме лична информация за Вас извън границите на Вашата страна. При необходимост ще предприемаме нужните действия, за да се погрижим Вашата информация да бъде прехвърляна при осигуряване на съответните предпазни гаранции. Можете да научите за информацията, която ние обработваме за Вас и как я използваме тук Поверителност