This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

Уебсайт на трета страна

Вие ще напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн. Кликвайки върху този линк, ще бъдете насочен към външен сайт, който е независим и не се управлява от ГлаксоСмитКлайн. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уеб сайтa на трета страна. Публикациите в него може да съдържат информация извън одобрената информация за продукта от регулаторния орган. Ако не желаете да напуснете сайта на ГлаксоСмитКлайн, кликнете върху ОТКАЗ.

Продължи

Отказ

10 results

Volibris

aмбрисентан</br> Specialty care

Triumeq

долутегравир/абакавир/ламивудин </br> HIV

Cervarix

Human Papillomavirus vaccine [Types 16, 18] (Recombinant, adjuvanted, adsorbed)</br> Ваксини

Infanrix hexa

Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) and Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccine (adsorbed)</br> Ваксини

Augmentin

амоксицилин/клавуланова киселина</br> Антибиотици

Duodart

Дутастерид/тамсулозин хидрохлорид</br> Урология

Benlysta

Белимумаб</br> Specialty care

Tivicay

долутегравир</br> HIV

Zinnat

Цефуроксим аксетил </br> Антибиотици

Няма намерени резултати:

Още резултати