Mám těžké astma
a můj život zpět
Jenna 26,
předepsaná Nucala od července 2016

PM-CZ-MPL-WCNT-190003
Schváleno: červen 2019

Proč zvolit přípravek Nucala pro pacienty s těžkým eozinofilním astmatem

Nucala více než jen redukuje exacerbace.1-5 Umožňuje pacientům s těžkým astmatem dostat jejich život zpět prostřednictvím silné protekce proti exacerbacím, která trvá.2-6 S údaji o účinnosti a bezpečnosti u těžkého eosinofilního astmatu prokázanými v klinických studiích po dobu až 4,5 roku,5,6 vy a vaši pacienti s astmatem máte důvod být optimističtí do budoucna.

Kdo by mohl mít prospěch z podávání přípravku Nucala?

Nucala je hrazena v léčbě dospělých pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem, kteří dodržují zákaz kouření, mají v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby dokumentováno nejméně 300 eozinofilů/μl periferní krve a:9

mají dokumentované nejméně 4 těžké exacerbace astmatu v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a přidané udržovací léčbě

NEBO

užívají perorální kortikosteroidy v dávce ekvivalentní nejméně 5 mg prednizonu denně po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením léčby. V případě, že užívají perorální kortikosteroidy v dávce ekvivalentní nejméně 5 mg prednizonu denně po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením léčby, je nutný průkaz výše uvedené eozinofilie v periferní krvi v průběhu 12 měsíců před zahájením systémové kortikoterapie;

Pro splnění podmínek úhrady je nutné dokumentovat těžkou exacerbaci návštěvou zdravotnického zařízení v jejím průběhu, a to i v případě podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu - nepostačuje pouhé uvedení informace pacienta o již proběhlé exacerbaci.

Léčba Nucalou se vyhodnocuje po každých 12 měsících léčby a bude ukončena u pacientů, u kterých:

*nedojde k poklesu počtu těžkých exacerbací alespoň o 50 % u pacientů s nejméně 4 těžkými exacerbacemi astmatu v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a přidané udržovací léčbě
nebo
*nedojde ke klinicky významnému snížení dávek perorálních kortikosteroidů při udržení nebo zlepšení kontroly astmatu

Těžká exacerbace astmatu je definována jako nutnost podání nebo navýšení léčby systémovými kortikosteroidy na dobu tří a více dnů pro zhoršení příznaků astmatu a zahrnuje i podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu.

Dlouhodobá systémová kortikoterapie je definována jako užívání systémových kortikosteroidů z indikace astmatu v souhrnu nejméně 6 měsíců v posledních 12 měsících.

PM-CZ-MPL-WCNT-190003
Schváleno: červen 2019

Léčba jednou měsíčně pro možnost setrvalého snížení počtu exacerbací5

Podává se jako subkutánní injekce ve fixní dávce jednou za čtyři týdny.1 Přípravek Nucala je přídatnou léčbou pro dospělé, dospívající a pediatrické pacienty (ve věku 6 a více let) s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem.1

PM-CZ-MPL-WCNT-190003
Schváleno: červen 2019

Významné a trvalé snížení počtu exacerbací napříč hladinami eosinofilů2-5

Při přidání Nucaly ke standardní péči, se snížil počet exacerbací vyžadujících hospitalizaci i počet exacerbací vyžadujících hospitalizaci nebo návštěvu pohotovostního oddělení1-3 ve srovnání s placebem, Nucala je také jedinou léčbou ve své třídě s údaji o účinnosti a bezpečnosti u těžkého eozinofilního astmatu trvajícího až 4,5 roku.5,6

PM-CZ-MPL-WCNT-190003
Schváleno: červen 2019

Nucala snížila median denní dávky OCS u pacientů o 50% ve srovnání s placebem*7

Nucala udržela kontrolu astmatu při současném snížení medianu denní dávky OCS u pacientů o 50% ve srovnání s placebem.*7 Snížení dávky bylo také trvalé - sledování až 4,5 roku.**8, 9

*Snížení denní dávky OCS během 20. – 24. týdne proti výchozí dávce, Nucala n=69; placebo n=66 (sekundární parametry studie SIRIUS).7
Primární parametr studie SIRIUS snížení denní dávky OCS za udržení kontroly astmatu u pacientů léčených přípravkem Nucala během 20. – 24 byl splněne (OR 2.39 [95% CI:1.25, 4.56; p=0.008]).7
**V rozšíření studii bezpečnosti.8

PM-CZ-MPL-WCNT-190003
Schváleno: červen 2019

ŽIVOT NEOMEZOVANÝ EXACERBACEMI

Zkratky:

CI, confidence interval; OCS,perorální kortikosteroidy; OR, odds ratio.

Reference:
  1. Nucala SmPC, 2018.
  2. Ortega HG et al. N Engl J Med 2014; 371:1198–1207.
  3. Chupp GL et al. Lancet Respir Med 2017; 5:390–400.
  4. Ortega HG et al. Lancet Respir Med 2016; 4:549–556.
  5. Albers FC et al. Durability of clinical response following long-term treatment with mepolizumab in patients with severe eosinophilic asthma: the COLUMBA study. Abstract presented at ATS 2018.
  6. Ortega H et al. Long-term safety of mepolizumab in patients with severe eosinophilic asthma: the COLUMBA study. Abstract presented at ATS 2018.
  7. Bel EH et al. N Engl J Med 2014; 371:1189–1197.
  8. Lugogo N et al. Clin Ther 2016; 38:2058–2070.
  9. Khatri S et al. Assessment of the long-term safety of mepolizumab and durability of clinical response in patients with severe eosinophilic asthma. J Allergy Clin Immunol 2018, doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaci.2018.09.033
▼ Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline. Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých pacientů, adolescentů a dětí od 6 let s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem. Nucala 100 mg SC u pacientů ve věku 12 let a starších. Nucala 40 mg SC pacientům ve věku 6–11 let.
PM-CZ-MPL-WCNT-190003 Schváleno: červen 2019
PM-CZ-MPL-WCNT-190003 Schváleno: červen 2019

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Jít zpět

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Jít zpět