This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

Práve opúšťate webové stránky GSK.

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazových stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom ich rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Pokračovať

Späť

GSK bežne monitoruje bezpečnosť všetkých svojich liekov. Patrí sem preskúmanie údajov o bezpečnosti z klinických štúdií a zber správ a prípady nežiaducich udalostí pre výrobky uvádzané na trh.

Tieto informácie prispievajú k nepretržitému sledovaniu bezpečnosti našich výrobkov. Ak sa dozviete o pacientoch, u ktorých sa vyskytol nežiaduci účinok, tehotenstvo, predávkovanie alebo neočakávané účinky s niektorým z našich produktov, obrátťe sa prosím na miestnu pobočku GlaxoSmithKline alebo vyplnili nižšie uvedený formulár. Spoločnosť GSK použije vaše údaje len na to, aby vás kontaktovala v súvislosti s vašou správou o nežiaducich účinkoch.