Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Prevence pertuse v jednadvacátém století

Informační vědecký portál MEDSCAPE zveřejnil v rámci „Pertussis TV“ první epizodu s názvem “Pertuse: Všudypřítomná avšak preventabilní”.

Tato poutavá přednáška je vedena profesorem Ulrichem Heiningerem z dětské univerzitní nemocnice ve švýcarské Basileji. Vzdělávací program k problematice celoživotní ochrany před pertusí je jedinečnou možností pro prohloubení znalostí v dané problematice pod vedením předních světových odborníků. Program byl podpořen společností GSK v rámci nezávislého vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

Pertuse - neboli černý kašel - se objevuje v mnoha částech světa. Jedná se o závažné, někdy dokonce smrtelné, onemocnění kojenců a malých dětí. Onemocnění se ale může objevit také u starších dětí, dospívajících a dospělých. V některých zemích je výskyt nejvyšší u dospívajících nad 15 let 1. Mnoho novorozenců se nakazí od svých matek, jiných rodinných příslušníků nebo zdravotnických pracovníků. 2

Pertuse je vysoce nakažlivá a vyznačuje se nekontrolovatelným kašlem, který způsobuje obtížné dýchání a může přivodit těžké komplikace. Mnoho lékařů se dnes s pertusí v klinické praxi nesetkalo a proto nemusejí ihned rozpoznat klinické příznaky. U kojenců může být první známkou závažné infekce zvracení nebo apnoe s tím, že apnoe bývá někdy jediným příznakem. Symptomy se obvykle vyskytují během 5 až 10 dnů po expozici; v některých případech se ale neobjevují ani po několika týdnech.1

Programy pro imunizaci kojenců s celobuněčnými vakcínami proti pertusi vedly k významnému snížení výskytu onemocnění. Vakcíny byly nicméně reaktogenní a proto byly vyvinuty a v 90. letech zavedeny méně reaktogenní acelulární vakcíny.

Bohužel ani prodělané onemocnění ani imunizace nevyvolávají celoživotní imunitu. Po přirozené infekci přetrvává imunita přibližně 7 - 15 let.2,3Trvání imunity po očkování je ještě kratší. I když jsou současné vakcíny podávány podle doporučení, ochrana přetrvává přibližně 6 let.3

Pro efektivnější kontrolu pertuse jsou proto nezbytná pravidelná přeočkování.4,5,6 Významný dopad na snížení výskytu pertuse u novorozenců, resp. dětí, které ještě nemohly být vzhledem k věku očkovány, má rovněž očkování těhotných žen.4,5,6

Je důležité si uvědomit, že pertuse není jen dětskou chorobou, myslet na ní v klinické praxi a využívat dostupné možnosti celoživotní ochrany je stěžejní. Přestože je onemocnění nejzávažnější právě u nejmenších dětí, může mít závažný průběh i u starších věkových skupin.

První přednášku můžete zhlédnout na tomto ODKAZU.

Odkaz na Pertussis TV: https://www.medscape.org/sites/tv/pertussis-tv

Odkaz na první epizodu: https://www.medscape.org/viewarticle/876868

Reference:

  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Pertussis. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2015. Stockholm: ECDC; 2017. Available at: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/pertussis-annual-epidemiological-report-2015. Poslední přístup červen 2018.
  2. Lapidot R, Gill CJ. The Pertussis resurgence: putting together the pieces of the puzzle. Trop Dis Travel Med Vaccines. 2016;2:26 
  3. Wirsing von König CH, Halperin S, Riffelman M, Guiso N. Pertussis of adults and infants. Lancet Infect Dis. 2002;2:744-750.
  4. Forsyth K, Plotkin S, Tan T, Wirsing von König CH. Strategies to decrease pertussis transmission to infants. Pediatrics. 2015;135:e1475-e1482.
  5. Centers for Disease Control and Prevention. Pertussis (Whooping Cough). Available at: https://www.cdc.gov/pertussis/clinical/index.html. Poslední přístup červen 2018.
  6. Public Health England. Continuation of temporary programme of pertussis (whooping cough) vaccination of pregnant women. 2013. Publication no. 00077. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/19783
    9/130510_Pertussis_continuation_letter_FINAL.pdf
    . Poslední přístup červen 2018.

Vakcína Infanrix hexa je vázána na lékařský předpis. Vakcína je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro plošné očkování nedonošených dětí a doočkování dětí rozočkovaných vakcínou Infanrix hexa v roce 2017. Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com. Bezpečnost a účinnost u dětí starších 36 měsíců nebyla stanovena.