Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Jak naočkovat pacienty co nejdříve?

Nejvyšší incidence invazivních meningokokových onemocnění způsobených kmeny séroskupiny B je ve věkové kohortě kojenců (do 1 roku). 1Je tedy potřeba, abyste svým malým pacientům poskytli ochranu co nejdříve.

Časnou ochranu vašich malých pacientů vám může pomoci zajistit současné podávání vakcíny Bexsero s běžnými vakcínami. 2V případě koadministrace Bexsera s ostatními dětskými vakcínami však existuje vyšší riziko horečky než při podávání dětských vakcín samostatně. 3

Níže uvádíme dva tipy, jak si s takovou situací poradit a jak pomoci rozptýlit případné obavy rodičů:

DOPORUČUJTE PREVENTIVNÍ PODÁNÍ PARACETAMOLU

Výskyt horečky lze snížit preventivním podáním jedné dávky paracetamolu před aplikací vakcíny Bexsero či během ní a podáním dvou dávek paracetamolu v odstupu 4–6 hodin po podání vakcíny, přičemž paracetamol nemá žádný klinicky relevantní vliv na imunogenicitu běžných vakcín. 4

Horečka po jakékoli dávce vakcíny Bexsero a běžných vakcín*
(očkování prováděné ve 2., 3. a 4. měsíci)

Vysvětlivky
NPP – bez preventivního podání paracetamolu (N=181–182), PP – s preventivním podáním paracetamolu (N=179)
†Běžné vakcíny: PCV7 a DTaP-HBV-IPV/Hib
*Pacientům byla podána jedna dávka paracetamolu perorálně v množství 10–15 mg/kg před očkováním a další dvě dávky paracetamolu v odstupu 4–6 hodin po očkování.

INFORMUJTE RODIČE

Rodiče, kteří věděli o tom, že je jejich dítěti podána vakcína Bexsero, a byli předem upozorněni na zvýšené riziko horečky, nebyli horečkou po očkování tolik znepokojeni. 5

Rodiče, kteří nevěděli, jaká vakcína byla podána

Rodiče, kteří věděli, jaká vakcína byla podána

Souběžné podání vám umožní lépe zařadit vakcínu do očkovacího kalendáře a začít s očkováním brzy, takže budete moci ochránit ty nejzranitelnější.

Reference:

  1. Křížová et al. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2017; 27(1): 16–23.
  2. Souhrn údajů o přípravku Bexsero
  3. Vesikari T. a kol. Lancet 2013;381:825–835;
  4. Prymula R. a kol. Hum Vaccin Immunother. 2014;10:1993-2004.
  5. Jackson C et al. BMJ Open 2017;7:e012851

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com