Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Čer, 2020

Novinky v očkování proti meningokokům skupiny B

Poslední dubnový týden letošního roku byl, pokud jde o problematiku meningokokových onemocnění a jejich prevence, opravdu mimořádně nabitý. Nejprve jsme si 24. dubna, tak jako každoročně v tento den, připomněli Světový den meningitidy. Je to možná symbolické a až neuvěřitelné, že jen tři dny poté, 27. dubna, byl publikován zákon, který s účinností od 1. května zařadil očkování proti meningokokům v České republice mezi hrazená očkování a nezávisle, hned den na to, 28. dubna, Evropská komise rozhodnutím schválila aktualizaci Souhrnu údajů o přípravku Bexsero. Pojďme se podívat na tyto novinky detailněji.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokokům skupiny B zahájení očkování do dovršení 6. měsíce věku. Tuto věkovou indikaci splňuje vakcína Bexsero. To znamená, že například 1. července mají na úhradu plného schématu nárok děti narozené ještě v lednu letošního roku. Uhrazeno bude i doočkování jedné či dvou chybějících dávek v případě, kdy dítě bylo rozočkováno před nabytím účinnosti zákona za podmínky, že očkování bylo zahájeno do dovršení 6. měsíce věku. Česká republika se stala po Velké Británii, Irsku, Itálii, San Marinu, Litvě a Andoře teprve sedmou zemí na světě, kde bylo očkování kojenců proti meningokokům skupiny B celostátně zahrnuto do systému hrazeného očkování.

Druhou novinkou je v případě vakcíny Bexsero úprava jejího očkovacího schématu. Základní očkování zahájené u dětí ve dvou měsících věku může obsahovat již jen dvě dávky. Posilující dávka se nadále aplikuje ve 12-15 měsících věku s minimálně půlročním odstupem po ukončení základního očkování. 

Tato úprava očkovacího schématu je podložena daty z používání vakcíny Bexsero ve Velké Británii. Zde v září 2015 zařadili Bexsero do národního imunizačního programu za použití dvoudávkového schématu u kojenců (ve věku 2 a 4 měsíců), následovaného posilovací dávkou (ve věku 12 měsíců). V této souvislosti Public Health England provedla v Anglii 3letou observační studii na národní úrovni pokrývající celou kohortu narozených dětí.

Po třech letech tohoto programu bylo pozorováno statisticky významné snížení o 75 % [poměr výskytu 0,25 (95% CI: 0,19; 0,36)] případů invazivního meningokokového onemocnění způsobených Neisseria meningitidis skupiny B (IMO B) u kojenců majících nárok na vakcinaci bez ohledu na vakcinační status nebo předpokládané pokrytí meningokokových kmenů skupiny B. Za tři roky trvání programu bylo preventováno 277 případů IMO B, tj. 1 onemocnění každé 4 dny!

Reference:

  1. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění
  2. SPC Bexsero, duben 2020
  3. WHO. WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system. 2019 global summary, https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules, cit. 18. 5. 2020
  4. Ladhani S et al. N Engl J Med 2020;382:309–317

Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.