Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Čer, 2020

Varicela není vždy jen týden klidu na lůžku

Jedna z vysoce nakažlivých infekcí dětského věku s výskytem řádově 30 000-45 000 případů ročně dle ÚZIS. Reálně jistě s incidencí vyšší, neboť část případů proběhne pouze v domácím ošetřování a informace se k registrujícím lékařům buď nedostane, nebo dostane se zpožděním jako anamnestický údaj.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

Původcem je herpetický virus v jediné antigenní variantě. Po onemocnění zanechává doživotní imunitu, ale také se svým hostitelem doživotně zůstává v latentní formě v senzitivních gangliích mozkových a míšních nervů, připraven znovu zaútočit v podobě herpes zoster.

Učebnicová věta „Průběh infekce bývá ve většině případů benigní“ je do určité míry pravdivá, nicméně vzhledem k vysoké incidenci a dalším nepřímým dopadům onemocnění je nezbytné věnovat pozornost i těm případům, které „nejsou většina“.

Pozornost proto, že onemocnění i komplikacím lze předejít očkováním. Vakcína je dostupná již více než dvě desetiletí, používaná k plošné vakcinaci např. v USA a v Německu. Očkuje se ve dvou dávkách dětem od devíti měsíců s odstupem minimálně 6 týdnů mezi dávkami. Vakcína má příznivý bezpečnostní profil a protilátky po očkování nejsou méněcenné ve srovnání s protilátkami po onemocnění.

Kdy varicela benigní není:

  1. Těžký průběh s alterací stavu, bakteriální superinfekcí, cerebelitidou nebo pneumonitidou. Takové stavy nejsou výjimkou ani v dětském a adolescentním věku a často vyžadují hospitalizaci dítěte, často na infekčním oddělení mimo místa bydliště s dalšími psychologickými a ekonomickými dopady pro rodinu. Běžně vznikají po předchozích jiných prodělaných onemocněních v důsledku vyčerpání imunity. Chřipka, pneumonie a následně komplikovaná varicela jsou relativně běžné kazuistiky z infekčních oddělení.
  2. Onemocnění vyžadující imunosupresi u dětí, které varicelu neprodělaly. Všechna náhle vzniklá autoimunitní onemocnění, například autoimunitní hepatitida, Crohnova choroba, juvenilní artritida, dovedou dítě velmi rychle k potřebě podání imunosupresivní terapie. Pokud dané dítě neprodělalo varicelu, mělo by být ideálně před imunosupresí očkováno. V reálném životě ale toto často není realizováno z důvodu zdravotního stavu dítěte nebo priorit rodičů i lékařů. Pokud by dítě bylo proti varicele očkováno v době plného zdraví, je situace o jeden problém jednodušší.
  3. Infekce matky mezi 13. a 20. týdnem gravidity může vést vzácně k vrozeným vývojovým vadám plodu, tzv. kongenitálnímu varicelovému syndromu. Bohužel i dnes mnoho těhotných žen nezná svůj anamnestický údaj o prodělané nebo neprodělané varicele. Mělo by být standardem, že každá dívka má jednoznačný záznam, že varicelu prodělala, nebo by měla být očkována mnohem dříve, než plánuje graviditu. V době plánovaného početí totiž již většina žen nechce podstupovat žádné zbytné zákroky na svém těle a ochota očkovat se klesá.
  4. Neonatální varicela, která vzniká nákazou matky 2-3 týdny před porodem, kdy se novorozenec již rodí s varicelovou vyrážkou. Průběh onemocnění u novorozence bývá mírněn specifickými mateřskými protilátkami. Pokud ovšem matka onemocní jen několik dnů před porodem, protilátky se u ní nestihnou vytvořit a průběh u novorozence bývá velmi závažný s postižením parenchymatozních orgánů (viscerální varicela). Není myslitelné, aby k takovým případům docházelo v době dostupné vakcinace.
  5. Herpes zoster v důsledku přítomnosti viru v nervové tkáni po prodělané varicele bývá až ve 20 % komplikovaný nepříjemnou neuralgií a u pacienta v těžké imunosupresi se může generalizovat a ohrožovat ho na životě.
  6. Socioekonomické komplikace. Onemocnění před zahraniční cestou, na cestách, před důležitou rodinnou událostí, ohrožení imunokompromitovaného člena rodiny, nevědomé šíření infekce atd. Jinými slovy, v některých situacích je lepší varicelou neonemocnět.

Laická i odborná veřejnost často v době možného a nabízeného očkování uvažuje pouze v krátkém časovém horizontu a v aktuáních dobrých imunitních podmínkách dítěte. Běžný je pocit, že se onemocnění snadno zvládne. Většinově to platí. Ale nikdo neumí predikovat, které dítě nebo dospělý se po letech dostane do jedné z výše uvedených situací. Varicela je preventabilní infekce, tedy i jejím komplikacím lze předcházet! Stačí včas dvě dávky očkování!

Reference:

  1. ÚZIS ČR. Zdravotnická ročenka České republiky 2018. ÚZIS ČR, 2019
  2. SPC Varilrix, dostupné na: https://www.gskkompendium.cz/
  3. Beneš J. Infekční lékařství. Galén, 2009

Vakcína Varilrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje pod kůži formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.