Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Čer, 2020

Na co by se nemělo zapomenout při návratu dětí do kolektivů

Celý svět dnes netrpělivě čeká na vakcínu, která pomůže vyřešit globální problém s pandemií nemoci COVID-19. Odborníci i laická veřejnost věří, že očkování ochrání lidský organismus před nákazou a fatálními následky onemocnění a zamezí dalšímu šíření nového typu koronaviru.

Ve stínu pandemie tak na chvíli zůstaly jiné, lety prověřené vakcíny, určené k prevenci infekčních onemocnění, které ale příchod pandemie ani nevymítil a ani tyto nemoci neztratily na síle a závažnosti. Jenom se o nich aktuálně tolik nemluví. Pokud je to možné, mělo by mít očkování proti těmto nemocem zajištěnou kontinuitu i během pandemie COVID-19.

Děti se postupně vrací a budou vracet do kolektivů, proto je nyní vhodná doba mluvit s rodiči o očkování proti nemocem, které se snadno a rychle šíří právě v dětských kolektivech.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

Three happy children in summer

Jednou z těchto nemocí je i žloutenka typu A. Česká populace patří, stejně jako obyvatelé dalších vyspělých států, mezi velmi vnímavé ke žloutence typu A. V České republice dochází opakovaně ke vzniku epidemií žloutenky tohoto typu. Počet nemocných žloutenkou typu A v průběhu let kolísá (např. 930 hlášených nemocných v roce 2016, v roce 2018 to bylo 211 nemocných), 1 ale počty infikovaných mohou dosahovat i několik 1000. V roce 2008 propukla epidemie žloutenky typu A na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje, v daném roce onemocnělo celkově 1648 lidí. 1 2 Největší epidemii žloutenky na našem území zažili občané bývalého Československa v roce 1979, kdy se nakazilo více než 40 tisíc lidí (z toho přes 32 000 infikovaných bylo v ČR). Zdrojem nákazy byl polský mražený krém z jahod. 2

Virus žloutenky typu A je totiž velmi odolný. Při pokojové teplotě dokáže přežít několik týdnů, zmrazený dokonce několik let. Žloutenka typu A se nedá přímo léčit žádnými léky, je při ní povinná hospitalizace, jsou nutná dlouhodobá dietní a režimová opatření. Osobní hygiena – mytí rukou je důležitou součástí prevence proti žloutence typu A, ale často k zajištění ochrany nestačí.

Efektivní a účinnou formou prevence žloutenky typu A je očkování. Jednou z dostupných vakcín je vakcína Havrix 720 Junior monodose určena pro děti a dospívající od 1 roku do 15 let (včetně) a vakcína Havrix 1440 pro dospělé a dospívající od 16 let výše. 3 K základnímu očkování se podává jedna dávka vakcíny. K zabezpečení dlouhodobé ochrany se doporučuje podat posilovací dávku vakcíny kdykoli v době od 6 měsíců do 5 let, přednostně mezi 6. a 12. měsícem po první dávce. 3

Podle nynějších údajů není u imunokompetentních jedinců, kteří byli očkováni 2 dávkami vakcíny, nutné další přeočkování. 3

Vzhledem k tomu, že Havrix je inaktivovaná vakcína, je nepravděpodobné, že by současné podání s jinou inaktivovanou vakcínou vedlo k ovlivnění imunitní odpovědi. 3
Vakcína Havrix může být podána současně s kteroukoli z následujících vakcín: vakcína proti břišnímu tyfu, žluté zimnici, choleře (injekční vakcína), tetanu, nebo s monovalentními a kombinovanými vakcínami proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím.
3

Účinnost vakcíny Havrix byla posouzena i u různých epidemií onemocnění HAV postihujících celé komunity (Aljaška, Slovensko, USA, Velká Británie, Izrael a Itálie). Tyto studie ukázaly, že očkování vakcínou Havrix vedlo k likvidaci infekčních ohnisek onemocnění. Očkování pokrývající 80 % populace vedlo k likvidaci infekčního ohniska během 4 až 8 týdnů. 3

Ukázal se i vliv plošného očkování vakcínou na výskyt onemocnění.
V zemích, kde bylo u dětí ve druhém roce života v rámci vakcinačního programu zavedeno očkování dvěma dávkami vakcíny Havrix, bylo pozorováno snížení výskytu hepatitidy A. Například v Izraeli prokázaly dvě retrospektivní studie využívající údaje z databází v celkové populaci 88% snížení výskytu hepatitidy A po 5 letech od zavedení očkování a 95% snížení výskytu hepatitidy A po 8 letech od zavedení očkování. Údaje z národního systému sledování rovněž ukázaly 95% snížení výskytu hepatitidy A v porovnání s obdobím před zavedením vakcinačního programu.
3

  • Vzhledem k tomu, že od roku 2001 jsou děti v ČR plošně očkované proti HBV (+ do roku 2013 catch-up neočkovaných ve 12 letech), doočkováním se proti žloutence typu A mohou získat ochranu proti všem typům infekčních žloutenek, kterým lze v současné době předejít očkováním. 4

Navíc v tomto, pro mnoho rodin ekonomicky náročném období pandemie, na očkování proti žloutence typu A mohou klienti většiny zdravotních pojišťoven získat příspěvky z preventivních programů. Výše příspěvku se pohybuje kolem 500 Kč, přesné informace o čerpání získá pacient u své zdravotní pojišťovny.

Reference:

  1. http://www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr
  2. https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/obchazi-evropu-zluty-strasak
  3. SPC vakcíny Havrix 720 Junior monodose a Havrix 1440
  4. Vyhláška MZV o očkování proti infekčním nemocem s účinnosti od 1.1.2001

Vakcíny Havrix 720 Junior monodose a Havrix 1440 jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcíny se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.