Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Další významný krok v boji proti nebezpečným meningokokům uskutečněn

V kontextu dnešní náročné doby se potvrzuje, jak nesmírně důležitou roli očkování v prevenci infekčních onemocnění má. Očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění (IMO) si v ČR zapsalo 1. zásadní milník již v květnu roku 2020. Česká republika se stala po Velké Británii, Irsku, Itálii, San Marinu, Litvě a Andoře teprve sedmou zemí na světě, kde bylo očkování kojenců proti meningokokům skupiny B zahrnuto do systému hrazeného očkování.

Zavedení úhrady vakcín proti meningokokům skupin B a A,C,W,Y vedlo ke zpřístupnění tohoto očkování pro děti v ČR. Doposud se povedlo vyočkovat více než 400 000 dávek vakcíny Bexsero a díky tomu chránit více než 160 000 dětí před IMO B 1.

Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi nejzávažnější a nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu. Jsou velmi zrádná, protože v době prvních příznaků ani rodič a většinou ani lékař netuší, že se jedná o život ohrožující onemocnění.

V loňském roce bylo v ČR dle publikovaných dat zaznamenáno snížení počtu případů IMO. Celkem bylo evidováno 25 případů oproti 47 z roku 2019 2. Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření onemocnění Covid-19 ale došlo v roce 2020 ke snížení řady infekčních onemocnění přenášených vzdušnou cestou, mezi něž patří i IMO.

Přestože počty invazivních meningokokových onemocnění nejsou tak vysoké, smrtnost se pohybuje kolem 10 % a 20 % přeživších si do dalšího života nese vážné následky. V riziku rozvoje tohoto onemocnění jsou kromě nejmenších dětí také děti ve věku 1 - 4 let a riziko opět stoupá u adolescentů (jak lze vidět na grafu níže), proto je potřeba především tyto věkové skupiny chránit očkováním. Z vakcín společnosti GSK je k aktivní imunizaci jedinců proti meningokokům skupiny B již od dvou měsíců věku určena vakcína Bexsero 3.
K aktivní imunizaci proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y je od 2 let věku jedince určena vakcína Menveo 4.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

Specifická věková nemocnost IMO, Česká republika, 2013 - 2020, surveillance data

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

NA

Graf zpracován dle dat: Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav v Praze. Kumulativní surveillance data IMO za období 2013-2020.

V lednu 2022 bude v České republice dosaženo další významné mety v prevenci IMO. Nedávno došlo ke schválení největší novely zákona týkajícího se i očkování – zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, který vstoupí v platnost právě 1. 1. 2022. Jedná se o velký krok směrem k modernizaci očkovacího kalendáře, plně v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti a Národní imunizační komise. Tato novela mimo jiné rozšiřuje úhradu očkování proti meningokokům skupiny B a skupin A, C, W-135, Y o další z nejohroženějších skupin - věkovou kohortu adolescentů od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku 5.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

NA

Očkováním proti meningokokům skupiny B a meningokokům skupin A, C, W-135, Y můžete těmto Vašim pacientům pomoci zajistit komplexní ochranu proti všem vakcinací preventabilním skupinám meningokoků.

MenB a MenACWY vakcíny je možné aplikovat současně a také s jakoukoli jinou vakcínou indikovanou v adolescentním a mladém dospělém věku 6.

Další změna v úhradě očkování proti meningokokům skupiny B je ve věkové kohortě nejmenších dětí. Od ledna 2022 dochází k posunu možnosti zahájit očkovací schéma až do dovršeného dvanáctého měsíce věku 5. Rádi bychom zde však apelovali na důležitost neodkládání očkování do pozdějšího věku, protože největší incidence tohoto onemocnění v ČR je kolem 5. měsíce života.

Věříme, že rozšíření úhrady vakcín proti IMO pro věkovou kohortu adolescentů, spolu s Vaší edukací rodičů Vašich pacientů a s přispěním našich vakcín Bexsero a Menveo, pomůže chránit další děti před tak závažným onemocněním.

Reference:

  1. SÚKL data, distribuce léčivých přípravků za období 05/2020 - 10/2021
  2. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(2): 51–60
  3. SPC Bexsero, červenec 2020, dostupné na www.gskkompendium.cz
  4. SPC Menveo, leden 2020, dostupné na www.gskkompendium.cz
  5. Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
  6. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, dostupné na www.vakcinace.eu

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Menveo prášek a roztok pro injekční roztok je konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování provedeno od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.