Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Jak matky na vlastní kůži poznaly tíži RVGE, ale i efekt očkování

2 dubnové rotavirové kazuistiky

Rotavirová onemocnění jsou často podceňována a mylně považována za méně závažná. Rotavirovou gastroenteritidu (RVGE) prodělá alespoň jednou do 5 let věku více než 95 % dětí. První nákaza bývá zpravidla klinicky nejzávažnější, každá další bývá mírnější. Rotaviry patří také mezi hlavní původce nozokomiálních průjmů u malých dětí 1.

Pojďme se podívat na dva rozdílné příběhy, kde hlavní roli hrály rotaviry.

„Příběh z rodiny zdravotní sestry“

Čtyřletá dívenka přichází do ordinace v měsíci dubnu pro 4 dny trvající zvracení a četné vodnaté stolice, vysoké febrilie. Zvrací všechny podané tekutiny. Začíná být unavená, apatická.

RA: Také oba rodiče mají stejné potíže – silný průjem a zvracení. V rodině je ještě mladší sourozenec, 14 měsíční dívenka, ta byla vakcínou proti rotavirům (Rotarixem) řádně naočkována. Nyní zcela bez obtíží. Matka je zdravotní sestra.

NA

OA: zdravé eutrofické dítě, řádně očkované, rotavirovou vakcínu však rodiče v kojeneckém věku odmítli. V objektivním nálezu 4 leté dívenky - bledost, únava, snížený turgor, halonované oči, mírná tachykardie a tachypnoe.

Pediatrem dítě odesláno na JIP spádového dětské oddělení. Laboratorně mírná metabolická acidoza, krevní obraz normální, glykemie, jaterní testy, ionty, urea, kreatinin normální, CRP negativní. Ve stolici prokázány rotaviry. Na JIP ihned zahájena parenterální rehydratace cestou periferní žíly, stav se postupně zlepšuje, průjmy během hospitalizace ještě trvají. Po 3 dnech již dítě začíná tolerovat stravu i p.o. tekutiny, propuštěna na dietě do domácí péče.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

Závěr: I větší dítě může onemocnět poměrně těžkým průběhem RVGE. Díky výraznému zvracení nemůže přijímat tekutiny a ztráty navíc umocňuje horečka. Ani matka zdravotní sestra nemusí dobře odhadnout vážnost situace, ani ji zvládnout. Onemocnění zde zachvátilo celou rodinu – až na nejmladšího člena. 14 měsíční očkovaná sestřička byla bez obtíží.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

„Příběh chudých studentů“

Donošený chlapec perinatálně bez rizika, zdráv, prospíval.

RA: bez pozoruhodností. V 6 týdnech věku pediatrem doporučena rotavirová vakcína a vysvětlen přínos očkování. Rodiče mladí, oba ještě studující střední školu, z chudších poměrů a z malé vesničky. Při preventivní prohlídce pediatr rodičům nabídl a vysvětlil možnost očkování Rotarixem. Po krátkém váhání (v té době vakcína stála více než 2 000 Kč) se rodiče rozhodli své dítě naočkovat. Dítě tedy bylo v 6 týdnech naočkováno.

Za 16 dnů (ve věku necelých 9 týdnů) chlapec onemocněl bronchitidou a pro dušnost byl několik dnů hospitalizován na Pediatrické klinice FN Motol, kam byl odeslán z pohotovosti. V nemocnici maminka zažila šok a zároveň velkou radost, že udělala správnou věc. Během hospitalizace na dětském oddělení propukla epidemie nozokomiálních rotavirových průjmů (bylo to v dubnu).

Průběh epidemie po návratu a při další preventivní prohlídce líčila pediatričce slovy: „Všude byly děti v žalostném stavu na kapačkách a s úplně černýma očima.....

Nic tak hrozného jsem ještě neviděla!“ Její chlapeček se uzdravoval z bronchitidy a gastroenteritidou neonemocněl. Maminka sklidila za očkování velikou pochvalu od lékařů na klinice (pochvala samozřejmě směřovala i k pediatrovi!). Byla velmi šťastná a vděčná. A také prý patřičně hrdá před ostatními matkami na oddělení!

Závěr: Vydat peníze na očkování se vyplatilo!

NA

Obě kazuistiky ukázaly, že očkování proti rotavirům je důležité. Nabídněte rodičům svých pacientů vakcínu Rotarix, která pomáhá chránit kojence před rotavirovým onemocněním při podání 2 dávek. První dávka se může podat od 6 týdnů věku. Interval mezi dávkami by měl být nejméně 4 týdny. Při včasném zahájení očkování vakcínou Rotarix, může být očkovací schéma dokončeno již v 10 týdnech věku 2 .

Reference:

  1. Smetana J;Pediatr. praxi;2012;13;294–295
  2. SPC Rotarix, únor 2020, dostupné na www.gskkompendium.cz

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.