Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Co přinesl rok 2021

Uplynulý rok byl pro všechny znovu velmi náročný, především jarní a podzimní měsíce, výrazně ovlivněné pandemií onemocnění Covid-19 a opatřeními s ní souvisejícími.

Přes přetrvávající složitost doby tento rok znovu přinesl z pohledu prevence a očkování i pozitiva:

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

NA

V květnu uplynul rok od zavedení úhrady očkování proti meningokokům skupiny B ve věkové skupině kojenců do 6 měsíců věku. Úspěšné zvládnutí této nové situace spolu s udržením proočkovanosti potvrzuje Vaše nasazení chránit své malé pacienty před tímto nebezpečným onemocněním. Za to Vám patří velké díky.

Od června 2021 je vakcína Rotarix, která slouží k ochraně kojenců proti rotavirové gastroenteritidě (RVGE), dostupná ve formě stlačitelné tuby namísto perorálního aplikátoru. Věříme, že tato změna byla přínosná a že Vám usnadnila manipulaci s vakcínou při její aplikaci. Společně doufáme, ze se v příštím roce podaří před rotaviry ochránit ještě větší počet dětí, než tomu bylo letos.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

V říjnu byla přijata novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupí v platnost 1. 1. 2022. Znamená další významný milník v očkování proti meningokokům, protože rozšiřuje úhradu očkování proti meningokokům skupiny B a skupin A, C, W-135, Y o další z nejohroženějších skupin - věkovou kohortu adolescentů od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Další změna v úhradě očkování proti meningokokům skupiny B je ve věkové kohortě nejmenších dětí, kde dochází k posunu možnosti zahájit očkovací schéma až do dovršení dvanáctého měsíce věku 1.

Novinkou pro rok 2022 je také to, že s našimi vakcínami Infanrix hexa a Boostrix se budete setkávat v rámci plošného očkování. Infanrix hexa bude používán k očkování hexavakcínou pro všechny nově narozené děti a Boostrix pro přeočkování proti Tdap dětí ve věku 5 let.

NA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, chtěli bychom Vám poděkovat, že i v této době věnujete tolik času a energie právě očkování. Vaše role v edukaci rodičů pacientů je nezastupitelná a bez Vaší podpory by i naše práce byla mnohem složitější. Děkujeme Vám za to. Přejeme Vám hlavně klidné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku především pevné zdraví.

Tým oddělení vakcín společnosti GSK

Reference:

  1. Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Boostrix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je adsorbovaná vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. V rámci plošného očkování je přípravek plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Infanrix hexa prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta)(Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib),(adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. V rámci plošného očkování je přípravek plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.