Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Je v dnešní době AOM v ordinaci dětského praktického lékaře vzácnou diagnózou?

Akutní zánět středního ucha (AOM) je v běžných sezónách respiračních infekcí velmi častou diagnózou u kojenců a dětí předškolního a mladšího školního věku. Je důvodem mnoha návštěv ordinací a patří k nejčastějším důvodům podávání antibiotik u dětí. Alespoň jednu epizodu AOM si prodělá 50 - 84 % dětí do 3 let věku, maximum výskytu je mezi 6. a 18. měsícem věku. 1 V čím ranějším věku se zánět objeví, tím vyšší bývá frekvence recidiv. 1

V posledních měsících je v ambulancích vidět výrazný pokles počtu „klasických“ respiračních onemocnění u předškolních i školních dětí. Důvodem je nepochybně omezení kontaktů a tím i minimalizace přenosu infekcí. V předškolních kolektivech je nemocnost o něco vyšší. Dnes je bohužel hlavní náplní práce v ordinacích onemocnění COVID 19 a vše s tím spojené.

Proto i dříve tak časté onemocnění jako je AOM je v posledních měsících relativně vzácné. Vzhledem k tomu, že rodiče často čerpají informace od svých známých s dětmi, mohli by i oni nabýt dojmu, že AOM je onemocněním minulosti, když se s ním téměř nikdo v posledních měsících u dětí nesetkal. Jakmile se ale děti vrátí do kolektivů, dojde k vzestupu incidence respiračních infekcí, včetně AOM. Nejčastějším bakteriálním agens AOM jsou pneumokoky společně s H.influenzae a M.catharalis. Akutní otitída je nejfrekventovanější ložiskovou infekcí způsobenou pneumokokem. Může být příčinou poruchy sluchu, zejména u malých dětí. Šířením zánětu na okolní anatomické struktury může dojít k rozvoji komplikací, jako je akutní mastoiditida, labyrintida, paréza n.VII, či přestupem do CNS meningitida nebo tromboflebitida esovitého splavu. 2

NA

Praktický lékař pro děti a dorost je nejdůležitějším zdrojem informací pro rodiče a jako průvodce dítěte od narození do 19 let, musí přemýšlet nejen o aktuálních problémech doby, ale vždy v kontextu minimálně jedné generace. Touto optikou je zřejmé, že pneumokoky jako běžná součást bakteriální flory nosohltanu se na nemocnosti opět uplatní, jakmile dostanou šanci v podobě kontaktů v dětských kolektivech. Pneumokok je součástí normální flóry nosohltanu u 20 – 40 % dětí a 5–10 % dospělých osob. V kolektivech jej však lze prokázat až u 40 – 60 % batolat a dětí.

Nejlepším nástrojem prevence infekčních onemocnění je očkování. Proto je právě nyní čas nepodcenit prevenci a pokračovat v očkování kojenců proti pneumokokům. Očkování proti pneumokokům je nepovinné a pro vybranou věkovou kohortu dětí plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Očkování pomáhá chránit proti závažným invazivním pneumokokovým onemocněním (sepse, meningitida, pneumonie s bakteriemií) ale i proti častým, neinvazivním formám onemocnění způsobených pneumokokem jako je právě AOM, sinusitída nebo pneumonie.

Jednou z dostupných vakcín určených k prevenci pneumokokových onemocnění je vakcína Synflorix, která je na českém trhu dostupná již 11 let. Účinnost a bezpečnost vakcíny je prověřena v rozsáhlých klinických studiích, na kterých se podíleli i čeští vědci a mnoho českých dětských lékařů. 3 Synflorix je pro vybranou věkovou kohortu dětí plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Právě nyní v době pandemie se velmi zřetelně ukazuje, jak je výhodné být připraven na výzvy!
Cokoliv užitečného provedeného v klidu se může velmi hodit v době krize.

Reference:

  1. MUDr.Formánek et al.: Záněty středního ucha u dětí – omyly při diagnostice a léčbě
  2. MUDr. J.Macháč et al.: Akutní zánět středouší v dětském věku – diagnostika, léčba, komplikace
  3. SPC Synflorix, dostupné na www.gskkompendium.cz. Zobrazeno 8. 3. 2021.

Vakcína Synflorix, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, je pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložená aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.