Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Překvapivá příčina respirační insuficience u 3týdenního novorozence

Kazuistika

Chlapec z normální gravidity, perinatálně bez rizika, kojen. Ve věku 3 týdnů, uprostřed léta, začíná dráždivě kašlat. V rodině mají další tři členové lehký respirační infekt, matka kašle dráždivě už 3. týden - prakticky od porodu. Během 5 dnů kašel u chlapce progreduje, objevují se záchvaty se zblednutím až prošednutím, matka se obrátí na pediatra. V ordinaci záchvat kašle s apnoickou pauzou a bradykardií, přivolána záchranná služba a chlapec převezen na spádové dětské oddělení. Po cestě opakované epizody apnoe s desaturací. Na dětském oddělení další zhoršování stavu, rozvoj dušnosti. 
V laboratorním vyšetření je leukocytoza 20 tis. s převahou lymfocytů, CRP negativní, RTG plic negativní, CT mozku negativní. Ještě tentýž den převezen na JIP klinického pracoviště do Prahy, po cestě již nutná intubace a řízená ventilace.

NA

Při příjmu na JIP dětské kliniky RTG plic negativní, poslechově bilaterálně chrůpky. 2. den zhoršení stavu, rozvoj respirační insuficience, zvýšení nároků na UPV a kyslík. Na dalším RTG snímku již patrná oboustranně snížená vzdušnost plic, atelektatické ložisko v horním poli vpravo.
V dalším průběhu hypotenze s nutnosí volumexpanze, kanylace periferní arterie, transfuze pro anemii, léčba dvojkombinací antibiotik, parenterální výživa, bronchodilatancia, analgosedace. Stav se postupně stabilizuje, chlapec je extubován 8. den, 3 dny ještě ventilační podpora CPAP.

Laboratorní vyšetření na JIP: FW nízká, CRP negativní, krevní obraz: Hb 123... 96, leukocyty 20 tis., lymfocytóza. Ostatní biochemická vyšetření v normě. Kultivační vyšetření sputa na pertusi a parapertusi negativní. Odebráno párové sérum na vyšetření protilátek proti pertusi a parapertusi. Hemokultura negativní, kultivace moči negativní. Provedena pHmetrie s nepřesvědčivým výsledkem. Echo srdce a EKG negativní, sono CNS negativní. Neurologické vyšetření s nálezem mírné hypotonie, CKP. Vyšetření BAL lehce pozitivní. Protilátky proti adenovirům. Sérologická a mikrobiologická vyšetření matky na respirační infekce byla rovněž negativní.

Hospitalizace trvala 3 týdny a stav byl uzavřen jako virová pneumonie, v. s. adenovirová. Chlapec dále prospíval a byl naprosto zdráv, psychomotorický vývoj byl normální. Základní očkování bylo odloženo. Teprve po půl roce byl dopátrán výsledek protilátek proti pertusi z párového séra, odebraného při hospitalizaci. 
K překvapení všech zúčastněných byla u chlapce i matky jednoznačně potvrzena pertuse! Tato informace vedla z nějakého důvodu k dalšímu odložení očkování.

A co se nestalo, na den přesně za rok: na zahradě sousedky bylo dítě pokousáno jejím psíkem, který žárlil, když chlapci nabízela sušenku. Chlapec byl ošetřen na spádové úrazové ambulanci, kde - když lékař zjistil, že není vůbec očkován - odkázal rodiče na Infekční kliniku FN Bulovka. Tam byl na 3 dny přijat, byl mu aplikován antitetanický globulin a zároveň první očkování proti tetanu. Posléze mu byly rychle doočkovány i ostatní vakcíny.

Závěr: Pertuse u dospělých vypadá často nevinně, ale pro kojence může být životohrožující. Neodůvodněné odkládání očkování je velmi riskantní. A náhody - ty se stávají.

Vakcína Infanrix hexa prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta)(Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib),(adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. V rámci plošného očkování je přípravek plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.