Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Přání rodičů oddálit očkování nemusí být benefitem pro dítě

V minulém vydání našeho Vakcínového zpravodaje jsme Vás seznámili s výsledky jarního marketingového výzkumu mezi dětskými lékaři napříč celou Českou republikou. Dozvěděli jste se například, kdy lékaři nejčastěji doporučují rodičům zahájení očkování proti meningokokům skupiny B nebo jak bylo lékaři přijato zavedení úhrady očkování proti tomuto onemocnění ve věkové skupině adolescentů.

Po pár měsících, na přelomu května a června, jsme marketingový průzkum nechali zopakovat, abychom zjistili, jak se postoje k očkování a očkovací praxe pediatrů proměnily. Nyní bychom se s Vámi rádi podělili o několik nejzajímavějších poznatků týkajících se očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění. Vzorkem pro průzkum bylo 100 praktických lékařů pro děti a dorost, sběr dat proběhl na území celé České republiky. 1

NA

Pozitivním poznatkem je předpoklad lékařů, že průměrná proočkovanost proti meningokokům séroskupiny B u dětí ve věku do 12 měsíců letos dosáhne 70 %. Maminkám pediatři nejčastěji doporučují zahájit očkování proti meningokokům séroskupiny B ve 3 - 4 měsících věku dítěte. Ve srovnání s předchozí vlnou průzkumu však významně vzrostl podíl dětí naočkovaných mezi 7. – 12. měsícem věku dítěte. Pokud lékaři zahajují očkování v tomto období, nejčastěji je to vzhledem k respektování přání rodičů. Vzhledem k tomu, že právě nejmenší děti jsou v největším riziku rozvoje invazivního meningokokového onemocnění, je však včasné zahájení očkování pro pokrytí tohoto období klíčové. 1

Ve věkové skupině adolescentů 14 – 15 let odhadují lékaři celkovou proočkovanost na 57 %, tedy o něco málo výše, než tomu bylo na začátku roku. Naprostá většina pozitivně přivítala zavedení úhrady v této věkové kohortě. V očkování adolescentů výrazná většina pediatrů preferuje vakcínu Bexsero (84 %), jako hlavní důvod pro ni uvádějí především dobré zkušenosti. Podstatný je pro lékaře také fakt, že se jedná o vakcínu pro všechny věkové skupiny. 1, 2

V případě invazivního meningokokového onemocnění skupin A, C, W, Y je ve věkové skupině dětí od 1 roku do 2 let věku lékaři očekáváno dosažení 66% proočkovanosti, u adolescentů ve věku 14 – 15 let potom 58% proočkovanosti.

U adolescentů je nejčastější praxí nabídka očkování při preventivní prohlídce ve 13 letech, zhruba ve třetině případů potom nabídka spolu s očkováním proti HPV. Dle lékařů rodiče nejvíce slyší na důvod, že očkování proti meningokokům je v této věkové kohortě plně hrazené, o něco méně pádný důvod pro ně potom zůstává fakt, že se jedná o ochranu proti nebezpečnému onemocnění. 1

Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi nejzávažnější a nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu. Jsou velmi zrádná, protože v době prvních příznaků ani rodič a často ani lékař netuší, že se jedná o život ohrožující onemocnění.

na

Jak již bylo zmíněno, jedním z důvodů, proč u kojenců dochází k odkládání očkování proti meningokokům skupiny B do pozdějšího věku, byť v řádu měsíců, je přání rodičů. O tom, že přání rodičů nemusí být vždy benefitem také pro dítě, bude na letošních Hradeckých vakcinologických dnech hovořit paní doktorka Renata Přibíková, primářka Dětského oddělení Nemocnice Děčín. Tímto Vás zveme k účasti na satelitním sympoziu naší společnosti, které se uskuteční 29.9.2022 od 17:10 hod a rádi bychom se na něm zamysleli nad tím, zda skutečně využíváme potenciálu vakcín naplno. Kromě již výše zmíněné prim. MUDr. Přibíkové na něm vystoupí paní doktorka Zuzana Blechová z Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka s tématem Očkování nás provází celým životem a paní doktorka Lenka Petroušová, primářka Infekční kliniky FN Ostrava, Vás seznámí s několika kazuistikami, kde onemocněním lze předejít očkováním. Celým sympoziem bude provázet pan profesor Roman Chlíbek. Věříme, že si z našeho sympozia odnesete zajímavé informace, které budou přínosné pro Vaši praxi.

Rádi bychom Vám znovu poděkovali za čas, který věnujete prevenci infekčních onemocnění, očkování a edukaci rodičů v tomto směru. Očkování je jedním z efektivních způsobů, jak děti ochránit před nepříjemnými a často závažnými onemocněními, jejichž počet bude nyní v podzimních měsících, kdy se děti navrací do školních kolektivů, opět narůstat.

Reference:

  1. Data On File: Market Research on Attitudes of pediatricians towards vaccination; 1 - 63
  2. SPC Bexsero, dostupné na www.gskkompendium.cz

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.