Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Strašák v podobě virových gastroenteritid je znovu tady

V posledních dvou letech jsme mohli pozorovat ústup všech virových onemocnění včetně gastroenteritid. Zejména děti byly uchráněny od nákaz, a to z důvodu omezení osobních kontaktů. Všem nám bylo ale jasné, že jakmile se děti do kolektivů vrátí, virová onemocnění znovu propuknou v plné síle. V tomto článku bychom se chtěli podívat na aktuální data z letošního roku, jak to vypadá u virových gastroenteritid.

Virové gastroenteritidy jsou v populaci velice časté a u dětí jsou viry hlavním vyvolatelem akutních gastroenteritid. Setkáváme se s vysokou podhlášeností, většina pozitivních nálezů je reportována z nemocnic, jelikož v terénu etiologie obvykle není zjišťována. Mezi nejčastější původce virových gastroenteritid patři rotaviry, caliciviry (noroviry a sapoviry), adenoviry, astroviry. Incidence bývá nejvyšší u malých dětí, adenoviry a astroviry u dětí do 2 let věku, rotaviry potom až do 5 let věku, noroviry se nejčastěji objevují u starších dětí a dospělých. Inkubační doba bývá zpravidla 1-3 dny. U jednotlivých virů sledujeme sezónní charakter (kromě adenovirů). Přenos virových gastroenteritid je velice snadný, protože viry jsou vysoce kontagiózní, stačí pouze nízká infekční dávka. Přenos je fekálně orálním kontaktem, kontaminovanými předměty, kontaminovanou vodou nebo u norovirů i aerosolem. 1 U rotavirů a norovirů dochází často také k nozokomiálním nákazám.

NA

U dětí se nejčastěji setkáváme s rotaviry, které probíhají jako febrilní AGE (akutní gastroenteritida) a mívají z virových gastroenteritid i nejzávažnější průběh. Projevují se horečkami, zvracením a vodnatými průjmy (i desítky za den). Břicho bývá přifouklé, meteroristické, bolestivé. Onemocnění trvá většinou 4-8 dní, laboratorně se objevují nízké zánětlivé parametry. Mezi nejčastější komplikace u rotavirových GE patří dehydratace projevující se sníženým kožní turgorem, suchými sliznicemi, halonovanýma oči, oligurií, hypotenzí, tachykardií. Mezi další komplikace paří febrilní křece, křeče bez horečky, parainfekční hepatopatie, malabsorbce laktózy. 1

Data z letošního roku z FN Bulovka, Klinika infekčních nemocí:

Celkem bylo v měsíci dubnu na oddělení hospitalizováno 84 dětí s průjmem, doba hospitalizace se pohybovala mezi 2-7 dny (průměrná doba hospitalizace 4 dny). Etiologie byla prokázána u 73 dětí, u 11 dětí neprokázána. Nejčastějším patogenem byly rotaviry, konkrétně se prokázaly u 61 dětí, další 4 případy byly duální infekce, kde se ve všech případech potvrdily také rotaviry + další patogen. Celkem tak bylo hospitalizováno 65 dětí s rotaviry. 48 dětí bylo ve věku 1-4 roky, 16 dětí bylo mezi 5-10 lety, 3 kojenci do 1 roku, 2 děti starší 10 let. Klinické známky dehydratace vykazovalo 65 dětí. Rehydratace probíhala u všech pomocí infuzí, pouze jedno dítě pilo. 1

Tato data korespondují s celkovými čísly výskytu virových střevních infekcí v ČR za duben 2022, kterých bylo 1 972. Jedná se o nejvyšší číslo od roku 2015, kde byl počet střevních virových infekcí za stejné období srovnatelný. A můžeme říci, že taktéž další měsíce 2022 ukazují vyšší čísla než stejné měsíce v předchozích letech.

Výskyt virových střevních infekcí v ČR období duben daného roku: 3

Kód Diagnóza 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A08 Virové střevní infekce 1297 1449 1970 1061 962 1096 1341 310 161 1972

Od začátku roku 2022 (leden – červen) evidujeme přes 9 300 případů, a to je mnohem vyšší číslo, než za stejné období před covidovými lety (2016 - 2019). 2

Výskyt virových střevních infekcí v ČR období leden – červen daného roku: 2

Kód Diagnóza 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A08 Virové střevní infekce 4353 6628 14573 5483 5828 5850 7440 2905 1022 9314

Rotaviry mají nejvyšší nemocnost a patří mezi nejčastější původce virových GE, průběh bývá v porovnání s jinými virovými GE nejzávažnější. Nicméně máme to štěstí, že proti tomuto původci máme vhodnou zbraň v podobě očkování. Vakcína Rotarix určená k očkování malých dětí proti rotavirům se může podávat od 6 týdnů věku. Podává se ve dvou dávkách v rozestupu nejméně 4 týdny, to znamená, že při včasném zahájení může být dítě v 10 týdnech již kompletně očkované. 4 Aktuální proočkovanost se pohybuje okolo 22 %, 7 v tomto ohledu významně zaostáváme za ostatními vyspělými evropskými státy, kde je očkování proti rotavirům zavedeno v národních imunizačních programech a proočkovanost se pohybuje okolo 70-80 % (Belgie 87 %, Rakousko 72 %). 5, 6

S ohledem na zvýšený počet onemocnění rotaviry, ale i na závažnost onemocnění, doporučte očkování proti rotavirům všem rodičům Vašich malých pacientům.

Zdroje:

  1. Ambrožová, H. Virové gastroenteritidy pohledem klinika, Klinika infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK
  2. Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice za období leden - duben 2022, dostupné na www.szu.cz
  3. Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice za červen 2022, dostupné na www.szu.cz
  4. SPC Rotarix, dostupné na www.gskkompendium.cz
  5. Špačková M., Gašpárek M. Míra proočkovanosti proti rotavirovým gastroenteritídám v Evropě a výskyt rotavirových gastroenteritid v ČR v období 1995-2017, Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(7-8): 190-194.
  6. Pavelka, J. Rotavirové gastroenteritidy – význam a možnosti prevence, Pediatr. Praxi 2013; 14(1): 51-53.
  7. Data distribuce léčivých přípravků za období leden - červenec 2022, dostupné na www.sukl.cz

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.