Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

CI, interval spolehlivosti

Při podávání antagonistů muskarinových receptorů a sympatomimetik jsou pozorovány kardiovaskulární příhody, např. srdeční arytmie. Proto má být přípravek Anoro Ellipta používán s opatrností u pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním. 2

V souladu s antimuskarinovou aktivitou (tj. skupinový účinek LAMA) je třeba přípravky Anoro Ellipta a Spiolto Respimat podávat s opatrností pacientům s retencí moči nebo s glaukomem s úzkým úhlem. 2 3

*Anoro prokázalo noninferioritu a superioritu v trough FEV1 vs. Spiolto Respimat (tiotropium/olodaterol 5/5 μg) při srovnatelném bezpečnostním profilu (p < 0,001) 1

**V 8. týdnu

§Snížení o 0,94 inhalace/denně u Anora (n=222) vs. 0,68 inhalace/denně u Spiolta (n=217); rozdíl oproti baseline Anoro vs. Spiolto -0,25 (95 % CI: -0,37, -0,14; p<0,001) 1

Spiolto a Respimat jsou registrované obchodní známky společnosti Boehringer Ingelheim Pharma GmbH and Co. KG.

Reference:

  1. Feldman GJ, et al. Adv Ther. 2017;34:2518–2533
  2. Anoro Ellipta SPC, 2017
  3. Spiolto Respimat SPC, 2017
  4. Feldman GJ et al. Adv Ther 2017; 34:2518-2533 (supplementary material).

Anoro a Ellipta jsou registrované ochranné známky společností skupiny GlaxoSmithKline.

Anoro bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Theravance Inc.

▼ Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
SPC Anoro Ellipta 55/22 μg