Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

O přípravku Anoro Ellipta

Přípravek Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol) je indikován jako udržovací bronchodilatační léčba ke zmírnění symptomů chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) u dospělých pacientů.

SROVNÁVACÍ ÚDAJE

Byla publikována studie porovnávající léky ze stejné třídy, která prokázala superioritu přípravku ANORO proti přípravku Spiolto na plicní funkce

Získejte více informací

Anoro a Ellipta jsou registrované ochranné známky společností skupiny GlaxoSmithKline.

Anoro bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Theravance Inc.

▼ Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
SPC Anoro Ellipta 55/22 μg