Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Dávkování 1

Při určování dávky přípravku Augmentin k léčbě příslušné infekce v individuálním případě je třeba vzít v úvahu:

  • předpokládané patogeny a jejich pravděpodobnou citlivost k antibiotiku,
  • závažnost a místo infekce,
  • věk, tělesnou hmotnost a renální funkce pacienta

Podle potřeby je možno zvážit použití alternativních typů přípravku Augmentin (např. přípravků s vyšším obsahem amoxicilinu a/nebo s rozdílným poměrem amoxicilinu a kyseliny klavulanové). Při doporučeném dávkování uvedeném níže poskytuje tato formulace přípravku Augmentin při podávání dětem vážícím < 40 kg maximální denní dávku 1000-2800 mg amoxicilinu/143-400 mg kyseliny klavulanové. Pokud je třeba podat vyšší denní dávku amoxicilinu, doporučuje se použít jiný přípravek Augmentin a vyhnout se tak podání zbytečně vysokých denních dávek kyseliny klavulanové.
Délka léčby závisí na odpovědi pacienta. Některé infekce (např. osteomyelitida) vyžadují delší doby léčby. Léčba by neměla trvat déle než 14 dní bez dalšího přehodnocení.

Dospělí a děti vážící ≥ 40 kg: 

pro dospělé a děti vážící ≥ 40 kg má být přípravek Augmentin podáván v lékové formě určené pro dospělé.

Augmentin 625 mg:

  • jedna tableta třikrát denně.

Augmentin 1 g:

  • běžné dávkování: (pro všechny indikace) jedna tableta dvakrát denně; vyšší dávkování - (zejména pro infekce jako zánět středního ucha, sinusitida, infekce dolních cest dýchacích a infekce močových cest): jedna tableta třikrát denně.

Augmentin Suspenze:

  • Pro podávání dětem vážícím < 40 kg je doporučené dávkování 25mg/3,6mg/kg/den až 45mg/6,4mg/kg/den ve dvou oddělených dávkách; až 70mg/10mg/kg/den užívané ve dvou oddělených dávkách může být zváženo k léčbě některých infekcí (např. zánět středního ucha, sinusitida a infekce dolních cest dýchacích).
  • Nejsou dostupné žádné údaje o dávkování přípravku Augmentin s poměrem léčivých látek 7:1 vyšším než 45 mg/6,4 mg/kg za den u dětí mladších než 2 roky.
  • Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání přípravku s poměrem léčivých látek 7:1 dětem mladším než 2 měsíce. Pro tuto věkovou skupinu tedy nelze určit doporučené dávkování.

Reference:

  1. SPC Augmentin

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.com, www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com. Léčivý přípravek je vázán na předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.