Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Invazivní meningokokové onemocnění (IMO)

477550286

 

 

IMO je vyvoláno bakterií Neisseria meningitidis, což je gramnegativní diplokok obalený polysacharidovým pouzdrem s patogenními účinky výhradně u lidí 1

Séroskupiny: 1

 • Podle rozdílného biochemického složení polysacharidového pouzdra bylo identifikováno 12 skupin bakterií N. meningitidis, nazvaných séroskupiny. 
 • Polysacharidové pouzdro hraje klíčovou roli pro virulenci bakterie. 2
 • Pět těchto séroskupin—A, B, C, W a Y—má na svědomí většinu případů IMO.

Klinické formy IMO: 1

Existují tři hlavní klinické formy:

 • meningitida 
 • meningokoková sepse 
 • kombinace meningokokové sepse a meningitidy

Komplikace IMO:

Ačkoli se jedná o vzácné onemocnění, epidemiologie IMO se nedá předvídat, onemocnění je obtížně diagnostikovatelné, má velmi rychlý průběh a může být smrtelné nebo vést k závažnému celoživotnímu postižení přeživších. 3456

 • Smrtnost:
  Navzdory adekvátní antibiotické léčbě 5–10 % pacientů zemře7
  U meningokokcémie toto číslo stoupá až na 40 %1
 • Přežití IMO – fyzické, kognitivní a psychické následky: 16
  20 % přeživších trpí trvalými následky, jako jsou mimo jiné poškození mozku, ztráta sluchu, ztráta končetiny či poruchy učení.
  Rodiče dětí, které prodělaly závažnou formu IMO, uvádějí, že celé měsíce i roky po tomto onemocnění trpěli psychickou tísní.

Literatura:

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Chapter 14: Meningococcal Disease. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington D.C. Public Health Foundation, 2015
 2. Harrison LH, Trotter CL, Ramsay ME, Global epidemiology of meningococcal disease, Vaccine, 2009;27(Suppl2):B51-B63
 3. Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS et al, Meningococcal Disease, N Engl J Med, 2001;344:1378-1388
 4. Caugant DA, Maiden MC, Meningococcal carriage and disease—Population biology and evolution, Vaccine, 2009;27(Suppl2):B64-B70
 5. Watson P, Turner D., Clinical experience with the meningococcal B vaccine, Bexsero, Vaccine, 2016;34(7):875-880
 6. Ehrlich TR et al., Long-term psychological distress in parents of child survivors of severe meningococcal disease, Pediatr Rehabil., 2005;8(3):220-224
 7. World Health Organization (WHO). Meningococcal meningitis fact sheet No. 141, 2015. Dostupné na adrese: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en. Naposledy navštíveno v prosinci 2016

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.