Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Prevence IMO

 •  Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) radí, že nejlepší obranou proti meningokokovému onemocnění je očkování. Pomoci může také zdravý životní styl a vyhýbání se kontaktu s nemocnými lidmi. 1
 •  Bexsero je první vakcína proti MenB, u které bylo prokázáno potenciální pokrytí většiny kmenů MenB v Evropě.* 234
 •  BEXSERO lze podávat současně s následujícími vakcinačními antigeny ve formě monovalentních i kombinovaných vakcín:
  záškrt, tetanus, acelulární vakcína proti černému kašli, Haemophilus influenzae typ b, inaktivovaný poliovirus, hepatitida B, heptavalentní pneumokokový konjugát, spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice a konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W a Y. 
  Současné podávání vakcíny Bexsero s jinými než výše uvedenými očkovacími látkami nebylo zkoumáno.
  Vzhledem ke zvýšenému riziku horečky, bolestivosti v místě vpichu, změny stravovacích návyků a podrážděnosti při současném podávání vakcíny Bexsero s výše uvedenými vakcínami je možno zvážit samostatné očkování.
   2

*Kmeny získané v období od července 2007 do června 2008 v pěti evropských zemích.

Neočekává se, že vakcína BEXSERO zajistí ochranu proti všem kolujícím meningokokovým kmenům séroskupiny B a ochrání před nemocí všechny osoby, které byly vakcinovány. 2

Literatura:

 1. Internetové stránky CDC: Meningococcal Home/About the Disease. Dostupné na adrese: http://www.cdc.gov/meningococcal/about/prevention.html. Naposledy navštíveno v prosinci 2016
 2. Souhrn údajů o přípravku BEXSERO® – aktualizace březen 2019.
  http://gskkompendium.cz/spc-bexsero
 3. Vogel U, et al., Predicted strain coverage of a meningococcal multicomponent vaccine (4CMenB) in Europe: a qualitative and quantitative assessment. Lancet Infect Dis. 2013:13(5): 416–425
 4. Medini D, Stella M, Wassil J, MATS: Global coverage estimates for 4CMenB, a novel multicomponent meningococcal B vaccine, Vaccine, 2015;33(23):2629-2636

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.