Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Onemocnění MenB se vyskytuje po celém světě a je endemické v Evropě a Latinské Americe 3

 • IMO zůstává v Evropě vzácným onemocněním; v roce 2017 činil celkový počet hlášených případů potvrzeného IMO 0,6 na 100 000 obyvatel. Meningokok séroskupiny B byl zodpovědný za 
  54 % potvrzených meningokokových infekcí a představoval dominující séroskupinu ve všech věkových skupinách < 65 let věku. 
  1
 • MenB je nejvýznamnější příčinou endemické meningitidy v průmyslových zemích; v Severní Americe na něj připadá 30 až 40 % případů a v některých evropských zemích až 80 %. MenB může také způsobit závažnou a přetrvávající epidemii, která začíná pomalu, ale může trvat deset let nebo déle, jak tomu bylo v minulosti v Norsku, na Kubě a v Brazílii a v některých oblastech Chile. 2
 • V Evropě je MenB hlavní příčinou kojenecké bakteriální meningitidy a sepse. Tato séroskupina je také zodpovědná za dlouhodobé epidemie tohoto onemocnění v Latinské Americe, na severozápadě USA, v Kanadě a Austrálii. 3
 • Nejvyšší incidence IMO vyvolaných meningokokem séroskupiny B byla v roce 2017 pozorována u dětí do jednoho roku věku a dále u dětí od jednoho do čtyř let věku. Menší vrchol je často hlášen u dospívajících a mladých dospělých (15–25 let). 1

‘Ostatní’ odkazuje na všechny případy reportované jako případy séroskupiny A, X, Z, 29E, neznámé séroskupiny nebo ‘ostatní’.

Zúčastněné státy: Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Komplikace způsobované MenB 4

Podle studie případů a kontrol provedené ve Spojeném království v letech 2008 až 2010:

 • Většina dětí přežívá onemocnění vyvolané meningokokem séroskupiny B bez větších následků, avšak přibližně 10–20 % dětí, které přežijí IMO vyvolané MenB, se potýká s velkými komplikacemi, včetně rozsáhlých amputací (tj. ztráty končetin), záchvatů, ztráty sluchu a mentálního postižení. 45
 • Více než třetina jedinců, kteří přežili onemocnění vyvolané MenB v dětství, se potýká s jinými celoživotními postiženími, jako jsou psychické poruchy, hraniční IQ (IQ<85), amputace prstů, méně závažná nebo unilaterální ztráta sluchu a méně závažné komunikační vady. 4

Literatura:

 1. European Centre for Disease Prevention and Control. Invasive meningococcal disease. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2017. Stockholm: ECDC; 2019
 2. World Health Organisation, NUVI, 2012, http://apps.who.int/nuvi/meningitis/en/ Last accessed December 2016
 3. Watson PS, Turner DP, Clinical experience with the meningococcal B vaccine, Bexsero: Prospects for reducing the burden of meningococcal serogroup B disease, Vaccine 2016;34(7):875-880
 4. Viner RM, et al., Outcomes of invasive meningococcal serogroup B disease in children and adolescents (MOSAIC): a case-control study Lancet Neurol. 2012;11(19):774-783
 5. World Health Organization (WHO). Meningococcal meningitis fact sheet No. 141, 2015. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en Last accessed December 2016

Bexsero je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Bexsero je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Bexsero není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin osob). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.