Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Kdo je ohrožen?

Meningokokové onemocnění se ve většině případů projeví bez varování u lidí, kteří byli předtím naprosto zdraví. 1

Ve vyšší míře jsou nicméně ohroženy 2 skupiny:

 • Kojenci a malé děti do 5 let věku: Populace s nejvyšší mírou hlášených případů* potvrzeného IMO2
 • Dospívající: Populace s nejvyšší mírou nosičství: U devatenáctiletých je míra nosičství nejvyšší, činí 23,7 %, zatímco u kojenců jsou to 4,5 % a u třicetiletých 13,1 %. 3
481310987
 
 
 • Imunitní systém kojenců není zralý a nebyl vystaven tolika patogenům 45
 • U kojenců dochází ke snižování hladiny ochranných mateřských protilátek 6
145998900
 •   Větší zapojení dospívajících a mladých dospělých do společenských aktivit, včetně:
  •  kouření, líbání, návštěv pohostinských zařízení a diskoték, sdílení nápojů, cigaret a nádobí,
  •  cestování do rizikových oblastí  
  •  života v prostředí s vysokou koncentrací lidí např. na vysokoškolských kolejích nebo v armádě,

přispívá ke zvýšenému riziku získání a šíření bakterií N. meningitidis789

Graf na základě údajů v tabulce referenčního zdroje 2

Celkový počet hlášených případů IMO, N = 56 případy IMO vyvolané meningokoky séroskupiny B, N = 23

Literatura:

 1. Cohn AC et al. Prevention and Control of Meningococcal Disease: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)(Recommendations and Reports) CDC MMWR, 2013;62(2):1-32
 2. Křížová P. et al. Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2018. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(3): 92–101
 3. Christensen H et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect. Disease,2010;10(12):853-861
 4. Rosenstein N, et al. Meningococcal disease. NEJM,2001;344(18):1378-1388
 5. Judelsohn R & Marshall GS. The Burden of Infant Meningococcal Disease in the United States. J Pediatric Infect Dis Soc.2012;1(1):64-73
 6. Mameli C et al., The multicomponent meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB): origin, composition, health impact and unknown aspects, Future Microbiol. (2015) 10(10), 1579–1598
 7. World Health Organization (WHO). Meningococcal meningitis fact sheet No.141 (aktualizace listopad 2015) k dispozici na adrese http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en. Naposledy navštíveno v prosinci 2016
 8. Bilukha et al, Prevention and control of meningococcal disease. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2005;54(RR-7):1-21
 9. Imrey, PB. et al., Meningococcal carriage, alcohol consumption and campus bar patronage in a serogroup C meningococcal disease outbreak, J Clin Microbiol, 1995;33(12):3133-3137

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.