Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Jak se IMO přenáší?

Má se za to, že nosičem bakterie N. meningitidis v krku je v jakémkoli daném okamžiku 10 až 20 % populace. Toto procento může být v případě epidemie vyšší. 1

5–10 % dospělých jsou asymptomatičtí nosiči kmenů N. meningitidis v nosohltanu, přičemž většina těchto kmenů není patogenní. U většiny lidí funguje nosičství jako imunizační proces, jehož výsledkem je systémová ochranná protilátková odpověď na specifické séroskupiny. 23

145246330

 

 

Bakterie se přenášejí mezi lidmi kapénkami respiračního nebo krčního sekretu nosičů. 1

502938158

 

Onemocnění se šíří přímým kontaktem s orofaryngeálními sekrety nosiče (např. při líbání, kýchání či kašlání).
 K šíření onemocnění přispívá také velká koncentrace lidí (například studenti na kolejích, vojáci v kasárnách nebo účastníci náboženských poutí). 124

Průměrná inkubační doba invazivního meningokokového onemocnění (IMO) je 4 dny, ale může se pohybovat v rozmezí od 2 do 10 dnů. 1

Literatura:

  1. World Health Organization (WHO). Meningococcal meningitis. Fact sheet No.141 (aktualizace listopad 2015). Dostupné na adrese: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/ Naposledy navštíveno v prosinci 2016
  2. Centers for Disease Control and Prevention. Manual for the surveillance of vaccine-preventable diseases. Chapter 8: Meningococcal Disease. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, 2008 k dispozici na adrese https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt08-mening.html. Naposledy navštíveno v prosinci 2016
  3. Rosenstein NE et al. Meningococcal disease. N Engl J Med 2001;344(18):1378–88
  4. Dull PM, et al., Neisseria meningitidis Serogroup W-135 Carriage among US Travelers to the 2001 Hajj, J Infect Dis. 2005;1919:33-39
     

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.