Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Jaké jsou příznaky*? 12

Časné příznaky meningokokového onemocnění není snadné odlišit od příznaků běžnějších, avšak méně závažných onemocnění. Nepřítomnost jednoznačných specifických časných příznaků IMO často vede k nesprávnému stanovení prvotní diagnózy.
Dochází také k opožděnému nasazení vhodné a potenciálně život zachraňující léčby.
Většinou nedojde k žádnému zásahu, dokud nejsou zjištěny pozdější příznaky, specifické pro IMO, jako např:

  • hemoragická vyrážka (tj. vyrážka s krvácením pod povrchem kůže) 
  • ztuhlost šíje.

Meningokokové onemocnění může během 24 hodin postoupit od nespecifických příznaků v prvních 0–8 hodinách až téměř k úmrtí: 1

Časné známky a příznaky jsou často nespecifické a připomínají jiná, méně závažná onemocnění

Bakterie N. meningitidis se v těle rychle množí, objevují se klasické příznaky invazivního meningokokového onemocnění, jako jsou studené ruce/nohy, hemoragická vyrážka, ztuhlost šíje, světloplachost, meningismus, vystouplá fontanela (u kojenců).

Onemocnění může během 24 hodin postoupit od nespecifických příznaků k úmrtí:
potíže s dýcháním
zmatenost/delirium
bezvědomí
křeče
septický šok
multiorgánové selhání
smrt

*známky a příznaky se liší podle věku 1

Literatura:

  1. Thompson MJ, et al., Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents Lancet. 2006;367(9508):397-403
  2. Rosenstein NE, et al., Meningococcal disease, N Engl J Med. 2001;344(18):1378-1388

Bexsero je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Bexsero je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Bexsero není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin osob). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.