Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Jaké jsou příznaky?* 12

Časné příznaky meningokokového onemocnění není snadné odlišit od příznaků běžnějších, avšak méně závažných onemocnění. Nepřítomnost jednoznačných specifických časných příznaků IMO často vede k nesprávnému stanovení prvotní diagnózy.
Dochází také k opožděnému nasazení vhodné a potenciálně život zachraňující léčby.
Většinou nedojde k žádnému zásahu, dokud nejsou zjištěny pozdější příznaky, specifické pro IMO, jako např:

  • hemoragická vyrážka (tj. vyrážka s krvácením pod povrchem kůže) 
  • ztuhlost šíje.

Meningokokové onemocnění může během 24 hodin postoupit od nespecifických příznaků v prvních 0–8 hodinách až téměř k úmrtí: 2, 3

*známky a příznaky se liší podle věku 1

Literatura:

  1. Thompson MJ, et al., Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents Lancet. 2006;367(9508):397-403
  2. Rosenstein NE, et al., Meningococcal disease, N Engl J Med. 2001;344(18):1378-1388
  3. Pelton SI. J Adolesc Health 2010; 46(2suppl2): S–15.

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.