Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Dávkování 1

Přípravek Bexsero je dostupný ve formě bílé opalescentní tekuté injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce v dávce 0,5 ml.

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje: 

Rekombinantní fúzní protein NHBA bakterie Neisseria meningitidis skupiny B

50 mikrogramů

Rekombinantní protein NadA bakterie Neisseria meningitidis skupiny B

50 mikrogramů

Rekombinantní fúzní protein fHbp bakterie Neisseria meningitidis skupiny B

50 mikrogramů

Vnější membránové vesikuly bakterie Neisseria meningitidis skupiny B kmene NZ98/254 měřené jako množství celkové bílkoviny obsahující PorA P1.4

50 mikrogramů

Přehledný očkovací kalendář 1

a První dávka by měla být podána ve věku 2 měsíců. Bezpečnost a účinnost přípravku BEXSERO u kojenců mladších než 8 týdnů nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.
b V případě zpoždění by přeočkování mělo proběhnout nejpozději do 24 měsíců.
c Potřeba ani časový harmonogram dalšího přeočkování zatím nebyly stanoveny.
*Pro dospělé starší 50 let nejsou údaje k dispozici.

Způsob podání 1

Vakcína se podává hlubokou intramuskulární injekcí, ideálně do:

 • anterolaterální části stehna u kojenců

 

 • oblasti m. deltoideus horní části ramene u starších subjektů
503153139
 • Pokud se najednou podává více vakcín, je nutné pro vpich každé injekce použít jiné místo.
 • Tato vakcína se nesmí podávat intravenózně, subkutánně ani intradermálně a nesmí se míchat v jedné stříkačce s jinými vakcínami.

Stejně jako u mnoha jiných vakcín si musí být zdravotnický pracovník vědom toho, že po očkování může u kojenců a dětí (mladších 2 let) dojít ke zvýšení teploty. Preventivní podání antipyretik v době očkování a těsně po něm může snížit výskyt a intenzitu horečnatých reakcí. Antipyretická léčba by měla být podle místních směrnic nasazena u kojenců a dětí (mladších 2 let).

Souběžné podání 1

Přípravek Bexsero lze podávat současně s následujícími vakcinačními antigeny ve formě monovalentních i kombinovaných vakcín: 

 • záškrt 
 • tetanus 
 • acelulární vakcína proti černému kašli 
 • Haemophilus influenzae typu b
 • inaktivovaný poliovirus 
 • hepatitida B 
 • heptavalentní pneumokokový konjugát
 • spalničky
 • příušnice 
 • zarděnky 
 • plané neštovice
 • konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W, Y
   

Literatura:

 1. Souhrn údajů o přípravku BEXSERO: http://gskkompendium.cz/spc-bexsero. Aktualizace březen 2019.

Bexsero je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Bexsero je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Bexsero není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin osob). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.