Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Dávkování 1

Přípravek Bexsero je dostupný ve formě bílé opalescentní tekuté injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce v dávce 0,5 ml.

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje: 

Rekombinantní fúzní protein NHBA bakterie Neisseria meningitidis skupiny B

50 mikrogramů

Rekombinantní protein NadA bakterie Neisseria meningitidis skupiny B

50 mikrogramů

Rekombinantní fúzní protein fHbp bakterie Neisseria meningitidis skupiny B

50 mikrogramů

Vnější membránové vesikuly bakterie Neisseria meningitidis skupiny B kmene NZ98/254 měřené jako množství celkové bílkoviny obsahující PorA P1.4

50 mikrogramů

Přehledný očkovací kalendář 1

Podle stanoviska odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí se velmi nedonošené děti (tj. narozené před 32. týdnem gestace) doporučuje očkovat ve schématu 3 + 1. Nedonošené děti se očkují dle jejich chronologického věku.2
a
První dávka by měla být podána ve věku 2 měsíců. Bezpečnost a účinnost přípravku BEXSERO u kojenců mladších než 8 týdnů nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.
b V případě zpoždění by přeočkování mělo proběhnout nejpozději do 24 měsíců.
c Potřeba ani časový harmonogram dalšího přeočkování zatím nebyly stanoveny.
*Pro dospělé starší 50 let nejsou údaje k dispozici.

Způsob podání 1

Vakcína se podává hlubokou intramuskulární injekcí, ideálně do:

 • anterolaterální části stehna u kojenců

 

 • oblasti m. deltoideus horní části ramene u starších subjektů
503153139
 • Pokud se najednou podává více vakcín, je nutné pro vpich každé injekce použít jiné místo.
 • Tato vakcína se nesmí podávat intravenózně, subkutánně ani intradermálně a nesmí se míchat v jedné stříkačce s jinými vakcínami.

Stejně jako u mnoha jiných vakcín si musí být zdravotnický pracovník vědom toho, že po očkování může u kojenců a dětí (mladších 2 let) dojít ke zvýšení teploty. Preventivní podání antipyretik v době očkování a těsně po něm může snížit výskyt a intenzitu horečnatých reakcí. Antipyretická léčba by měla být podle místních směrnic nasazena u kojenců a dětí (mladších 2 let).

Souběžné podání 1

Přípravek Bexsero lze podávat současně s následujícími vakcinačními antigeny ve formě monovalentních i kombinovaných vakcín: 

 • záškrt 
 • tetanus 
 • acelulární vakcína proti černému kašli 
 • Haemophilus influenzae typu b
 • inaktivovaný poliovirus 
 • hepatitida B 
 • heptavalentní pneumokokový konjugát
 • spalničky
 • příušnice 
 • zarděnky 
 • plané neštovice
 • konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W, Y
   

Literatura:

 1. Souhrn údajů o přípravku BEXSERO: http://gskkompendium.cz/spc-bexsero. Aktualizace březen 2019.

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.