Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Mechanismus účinku vakcíny Bexsero

Bexsero je inovativní vakcína vyvinutá za účelem dosažení silné imunitní odpovědi proti celé řadě různorodých kmenů MenB napříč všemi věkovými skupinami. 1

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Czechoslovakia/bexsero_video_for_hc_ps_moa_2019.mp4

Čtyři imunogenní složky vakcíny Bexsero jsou následující: 2

 • faktor H vázající protein (fHbp)
 • neisseriální adhezín A (NadA)
 • neisseriální heparin vázající protein (NHBA)
 • porin A (PorA)

Očkování vakcínou BEXSERO vede k tvorbě protilátek namířených proti NHBA, NadA, fHbp a PorA. 2

 • NHBA váže heparin, což může podporovat přežití bakterií v krvi. 3 
 • NadA podporuje adherenci a invazi lidských epiteliálních buněk  49
 • fHbp váže faktor H, což umožňuje přežití bakterií v krvi. 56
 • PorA je hlavním cílem kmenově specifické baktericidní odpovědi vyvolané vakcínou MeNZB* 7

Tento přístup představený vakcínou BEXSERO, který je zaměřený na více antigenů, může poskytnout synergické zabíjení kmenů, zlepšit pokrytí jednotlivých kmenů a zajistit ochranu proti mutacím jednotlivých cílových proteinů. 8

* MeNZB vyvinula společnost Chiron Vaccines ve spolupráci s Norským ústavem veřejného zdraví. 7

Literatura:

 1. Bai X et al. Expert Opin Biol Ther 2011;11(7):969–985.
 2. Souhrn údajů o přípravku BEXSERO: http://gskkompendium.cz/spc-bexsero. Aktualizace březen 2019.
 3. Serruto D, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(8):3770–3775
 4. Comanducci M, et al. J Exp Med. 2002;195(11):1445–1454
 5. Madico G, et al. J Immunol. 2006;177(1):501–510
 6. Schneider MC, et al. Nature. 2009;458(7240):890–893
 7. Martin DR, et al. Clin Vaccine Immunol. 2006;13(4):486–491
 8. Vesikari T, et al. Lancet. 2013;381(9869):825–835
 9. Cappecchi et al. Molecular Microbiology 2005;55(3) :687-698

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.