Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Odhad pokrytí jednotlivých kmenů pomocí MATS

Typizační systém na meningokokové antigeny (MATS) vyhodnocuje míru exprese antigenů NadA, NHBA, PorA a fHbp cirkulujícími kmeny MenB, na základě čehož je stanoveno pokrytí vakcíny Bexsero. 3

Analýzu MATS panelu kmenů lze provést v řádu týdnů spíše než měsíců či let práce nutné k jednotlivému testování všech kmenů, přičemž poskytuje odhady pokrytí vakcínou z velkých panelů bakteriálních kmenů. 4

Na základě vyhodnocení MATS ze 13 zemí celého světa se odhaduje, že vakcína Bexsero pokrývá 66 až 91 % kmenů. 2

Neočekává se, že vakcína Bexsero zajistí ochranu proti všem kolujícím meningokokovým kmenům skupiny B a ne všichni příjemci vakcíny budou před onemocněním ochráněni. 1

Analýza 1000 různých invazivních izolátů MenB shromážděných v letech 2007 až 2008 v 5 zemích EU provedená na základě typizačního systému na meningokokové antigeny (MATS) ukazuje, že vakcínou Bexsero by mohlo být pokryto 73–87 % (95% CI: 63–90 %) z těchto kmenů. 1,5

88 % kmenů způsobujících onemocnění* bylo v rámci testů hSBA prokazatelně zničeno sérem získaným od osob očkovaných vakcínou BEXSERO (95% CI: 72–95 %). 5

V případě MenB je hSBA jediným spolehlivým ukazatelem ochrany proti onemocnění. 6

*S využitím reprezentativního panelu 40 izolátů MenB (z Anglie a Walesu v letech 2007–2008). 5

Směsné sérum od 69 kojenců. 5

Literatura:

  1. Souhrn údajů o přípravku BEXSERO: http://gskkompendium.cz/spc-bexsero. Aktualizace březen 2019.
  2. Medini D, Stella M, Wassil J, Vaccine, 2015;33(23):2629-2636
  3. Donnelly J, Medini D, Boccadifuoco G et al, PNAS, 2010;107(45):19490-19495
  4. Vesikari T, et al. Lancet. 2013;381(9869):825-835
  5. Frosi G, Biolchi A, Sapio ML, et al. Bactericidal antibody against a representative epidemiological meningococcal serogroup B panel confirms that MATS underestimates 4CMenB vaccine strain coverage. Vaccine. 2013;31:4968-4974.
  6. Granoff DM, Pelton S, Harrison H. Meningococcal vaccines. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, eds. Vaccines. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2013:388-418.

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.