Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté - bolest hlavy, myalgie, bolest v místě vpichu injekce, malátnost

Časté - nauzea, atralgie, horečka ≥ 38 °C, erytém v místě injekce, edém v místě injekce, onemocnění podobné chřipce

Méně časté - zvracení

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Encepur pro dospělé je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Encepur pro dospělé je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Encepur pro dospělé není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.