Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Způsob podání

Před upotřebením je třeba vakcínu dobře protřepat.

Encepur pro dospělé se aplikuje intramuskulárně, přednostně do deltového svalu (m. deltoideus).

Pokud je to nutné (např. u pacientů s hemoragickou diatézou), je možné aplikovat vakcínu Encepur pro dospělé subkutánně.

Pouze kompletně provedená imunizace poskytuje optimální ochranu.

Základní očkování

Základní očkovací schéma je přednostně podáváno v chladnějších měsících, aby byla zajištěna ochrana v rizikovém období (jaro/léto), a sestává ze 3 dávek.

Vakcínu Encepur pro dospělé lze podávat dle následujících očkovacích schémat:

Běžné očkovací schéma

1. dávka - den 0

2. dávka - 14 dní až 3 měsíce po 1. dávce*

3. dávka - 9 až 12 měsíců po 2. dávce

Zrychlené očkovací schéma

1. dávka - den 0

2. dávka - den 7

3. dávka - den 21

*Podání druhé dávky 14 dní po první dávce je označováno jako zrychlené běžné očkovací schéma, zatímco podání druhé dávky za 1 – 3 měsíce po první dávce je označováno jako běžné očkovací schéma.

Přeočkování (booster)

Po ukončení základního očkování podle jednoho ze dvou uvedených očkovacích schémat má být posilovací (booster) dávka podána následovně:

Běžné očkovací schéma

Osoby ve věku 12 – 49 let: První booster dávka - 3 roky po dokončení základního očkování Následné booster dávky - každých 5 let

Osoby ve věku > 49 let: První booster dávka - 3 roky po dokončení základního očkování
Následné booster dávky - každé 3 roky

Zrychlené očkovací schéma

Osoby ve věku 12 – 49 let: První booster dávka - 12 – 18 měsíců po dokončení základního očkování Následné booster dávky - každých 5 let

Osoby ve věku > 49 let: První booster dávka - 12 – 18 měsíců po dokončení základního očkování Následné booster dávky - každé 3 roky

Encepur pro dospělé je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Encepur pro dospělé je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Encepur pro dospělé není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.