Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté - bolest hlavy u dětí ve věku 3 roky a starších; ospalost u dětí do 3 let věku, bolest v místě vpichu injekce, horečka > 38 ºC u dětí ve věku 1 – 2 roky

Časté - nauzea, atralgie, myalgie, horečka > 38 ºC u dětí ve věku 3 – 11 let; příznaky podobné chřipce, erytém v místě vpichu injekce, edém v místě vpichu injekce, malátnost, letargie

Vzácné - zvracení, průjem

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Encepur pro děti je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Encepur pro děti je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Encepur pro děti není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.