Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Způsob podání

Před upotřebením je třeba vakcínu dobře protřepat.

Encepur pro děti se aplikuje intramuskulárně, přednostně do deltového svalu nebo anterolaterální strany stehna (v závislosti na objemu svalové hmoty).

Pokud je to nutné (např. u pacientů s hemoragickou diatézou), je možné aplikovat vakcínu Encepur pro děti subkutánně. Pouze kompletně provedena imunizace poskytuje optimální ochranu.

Dávkování

Dětem od jednoho roku věku do jedenácti let včetně se podává stejná dávka vakcíny, 0,25 ml.

Základní očkování

Základní očkovací schéma je přednostně podáváno v chladnějších měsících, aby byla zajištěna ochrana v rizikovém období (jaro/léto), a sestává ze 3 dávek.

Vakcínu Encepur pro děti lze podávat dle následujících očkovacích schémat:

Běžné očkovací schéma

  • dávka - den 0
  • dávka - 14 dní až 3 měsíce po 1. dávce*
  • dávka - 9 až 12 měsíců po 2. dávce

Zrychlené očkovací schéma

  • dávka - den 0
  • dávka - den 7
  • dávka - den 21

*Podání druhé dávky 14 dní po první dávce je v označováno jako zrychlené běžné očkovací schéma, zatímco podání druhé dávky za 1 – 3 měsíce po první dávce je označováno jako běžné očkovací schéma.

Běžné očkovací schéma je preferovaným schématem pro osoby se stálým rizikem infekce. Zrychlené očkovací schéma se používá u dětí, u nichž je potřebné dosáhnout rychlé imunizace. Sérokonverzi lze očekávat nejdříve 14 dní po 2. dávce.

Po ukončení základního očkovacího schématu přetrvávají titry protilátek nejméně po dobu 12 až 18 měsíců (zrychlené očkovací schéma) nebo nejméně po dobu 3 let (běžné očkovací schéma), po jejímž uplynutí se doporučuje podat první posilovací dávku.

Přeočkování (booster)

Po ukončení základního očkování podle jednoho z výše uvedených schémat postačuje k posílení imunity aplikace jedné dávky 0,25 ml vakcíny Encepur pro děti.

Posilovací (booster) dávka má být podána následovně:

Běžné očkovací schéma

  • První booster dávka - 3 roky po poslední základní dávce
  • Následné booster dávky - každých 5 let po první booster dávce

Zrychlené očkovací schéma

  • První booster dávka - 12 - 18 měsíců po poslední základní dávce
  • Následné booster dávky - každých 5 let po první booster dávce

Osobám starším než 12 let se má podat vakcína proti KE určená pro dospívající a dospělé (Encepur pro dospělé). Podle oficiálních doporučení WHO může být vakcína Encepur pro děti podána jako booster dávka po základním očkování jinou vakcínou (3 dávkami) obsahující inaktivovaný virus KE pomnožený na buněčných kulturách.

Encepur pro děti je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Encepur pro děti je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Encepur pro děti není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.