Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Účinné látky

  • Lamotrigin je frekvenčně a napěťově závislým blokátorem napěťově řízených sodíkových kanálů. Blokuje rychle opakované výboje akčních potenciálů na neuronech a inhibuje uvolňování glutamátu. Tyto účinky pravděpodobně přispívají k antikonvulzivním vlastnostem lamotriginu. Na rozdíl od toho nebyl mechanismus, kterým je lamotrigin účinný v léčbě bipolární poruchy, stanoven, ačkoliv je patrně důležitá interakce s napěťově řízenými sodíkovými kanály.

Jedna tableta přípravku Lamictal obsahuje 25, 50 ev. 100mg lamotriginu a 23,5; 46,9 ev. 93,9 mg laktózy.

Jedna žvýkací/dispergovatelná tableta přípravku Lamictal obsahuje 5 mg lamotriginu.

Více informací naleznete v SPC přípravku

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.com, www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.Léčivý přípravek je vázán na předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.