Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Balení a doplatky pacienta

  • Lamictal 5 mg x 60 – žvýkací/dispergovatelné tablety (SÚKL kód: 0237811)
  • Lamictal 25 mg x 42 – tablety (SÚKL kód: 0237791)
  • Lamictal 50 mg x 42 – tablety (SÚKL kód: 0237772)
  • Lamictal 100 mg x 42 – tablety (SÚKL kód: 0237787)
  • Lamictal 100 mg x 98 – tablety (SÚKL kód: 0237788)

Orientační doplatky:

Balení

Orientační doplatek pacienta za balení 1

Lamictal 5 mg x 60 99,00 Kč
Lamictal 25 mg x 42 99,01 Kč
Lamictal 50 mg x 42 99,00 Kč
Lamictal 100 mg x 42 99,00 Kč
Lamictal 100 mg x 98 0 Kč

Více informací k nalezení na www.sukl.cz

Reference

  1. Seznam cen a úhrad, www.sukl.cz, únor 2022

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.com, www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.Léčivý přípravek je vázán na předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.