Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Indikace

Epilepsie

Dospělí a dospívající od 13 let

  • Přídatná léčba nebo monoterapie epilepsie s parciálními a generalizovanými záchvaty, včetně tonicko-klonických záchvatů.
  • Záchvaty spojené s Lennox-Gastautovým syndromem. Lamictal se podává jako přídatná léčba, ale u Lennox-Gastautova syndromu může být úvodním antiepileptickým lékem (AED).

Děti a dospívající od 2 do 12 let

  • Přídatná léčba epilepsie s parciálními a generalizovanými záchvaty, včetně tonicko-klonických záchvatů a záchvatů spjatých s Lennox-Gastautovým syndromem.
  • Monoterapie u záchvatů typických absencí.
 
Bipolární porucha

Dospělí od 18 let

  • Prevence depresivních epizod u pacientů s bipolární poruchou typu I, kteří mají převážně depresivní epizody.

Lamictal není indikován k akutní léčbě epizod mánie nebo deprese.

Přípravek je vázán na odbornost předepisujícího lékaře: neurologie, dětská neurologie /psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie.

Více informací můžete nalézt v aktuálním SPC

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.com, www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.Léčivý přípravek je vázán na předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.