Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Zajímavosti a aktuality z oblasti astmatu

Dne 31.3. se v Olomouci uskutečnil multioborový seminář organizovaný společností GSK "Klinické zkušenosti, praktické aspekty a nedořešené otázky v těžkém astmatu IV".

Vybrané přednášky ke zhlédnutí zde:

Switch jako součást managementu biologické léčby
MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D. Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc 31.3.2021

Diferenciální diagnostika eosinofilií
MUDr. Martina Doubková, Ph.D. Klinika nemocí plicních a TBC Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno 31.3.2021

Biologická léčba u komplikovaného astmatu
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D Dětská klinika FN a LF UP Olomouc 31.3.2021

Quo vadis eosinofilie - od degenerace k regeneraci a dál?
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha

Těžké astma v těžké době
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Czechoslovakia/video-editorial-nucala-cz-2021-pm-cz-mpl-vid-210001.mp4

Literatura:

  1. Nucala SmPC, 2021

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

SPC přípravků

Příbalové informace

© 2021 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.