Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Fenotyp těžkého eozinofilního astmatu

Těžké astma je komplexní heterogenní onemocnění zasahující až 10 % lidí s astmatem. 1Nejnovější pokrok ve vědeckém poznání umožnil lépe pochopit úlohu, kterou v tomto onemocnění sehrávají eozinofily.

Většina pacientů s těžkým astmatem má přetrvávající eozinofilní zánět, který vede ke zvýšení rizika exacerbací a snížení kvality života. 2-5

Úloha IL-5 a eozinofilů

Hlavní cytokin odpovědný za růst, diferenciaci, nábor, aktivaci a přežívání eozinofilů je IL-5. 6

Eozinofily se podílejí na zánětu dýchacích cest a riziku exacerbací a eozinofilie je spojena s výraznějšími příznaky a větší pravděpodobností exacerbací. 5,7

Nucala cílí na IL-5

Přípravek Nucala, který je indikován jako přídatná léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let, cílí na IL-5. 8

U pacientů, pro něž bude přípravek Nucala pravděpodobně nejpřínosnější, byla jako biomarker potvrzena zvýšená hladina eozinofilů v krvi. 9 U pacientů s hladinou eozinofilů ≥150 buněk/μl při zahájení léčby nebo ≥300 buněk/μl během předchozích 12 měsíců se předpokládá dobrá léčebná odpověď na přípravek Nucala. 8,9

U pacientů se střední hladinou eozinofilů v krvi 290 buněk/μl při zahájení léčby snížil přípravek Nucala během čtyř týdnů množství eozinofilů v krvi o 84 %. 8

Vysvětlivky:

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 7
U pacientů starších 12 let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

Literatura:

  1. Moore WC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 119:405–413.
  2. Katial, Rohit K., editor, “Clinical Review Articles: Immunology and Allergy Clinics of North America; Severe Asthma,” August, 2016, Elsevier, Philadelphia.
  3. Brusselle G, Bracke K. Ann Am Thorac Soc 2014; 11:S322– S328.
  4. Kouro T, Takatsu K. Int Immunol 2009; 21:1303–1309.
  5. Malinovschi A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013; 132:821-827.
  6. Weller PF, Spencer LA. Nat Rev Immunol 2017; 17:746–760.
  7. Wenzel S. Am J Respir Crit Care Med 2005;172(2):149–160.
  8. Nucala SmPC, 2019.
  9. Ortega HG et al. Lancet Respir Med 2016; 4:549-556.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

 Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

Nucala 100 mg SPC

Nucala 100 mg Příbalová informace

© 2018 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.