Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Vyberte indikaci Těžké eozinofilní astma

31.3.2021

Dne 31.3. se v Olomouci uskutečnil multioborový seminář organizovaný společností GSK "Klinické zkušenosti, praktické aspekty a nedořešené otázky v těžkém astmatu IV".

Switch jako součást managementu biologické léčby

MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D. Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

Diferenciální diagnostika eosinofilií

MUDr. Martina Doubková, Ph.D. Klinika nemocí plicních a TBC Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

Biologická léčba u komplikovaného astmatu

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

PM-CZ-MPL-WCNT-210007 | Srpen 2021