Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Co je těžké eosinofilní astma?

Jdi na Zavřít Nahoru

Charakteristika těžkého eosinofilního astmatu.

Těžké astma je heterogenní onemocnění sestávající z různých fenotypů se specifickými klinickými a patofyziologickými rysy 1

Odhaduje se, že těžkým astmatem trpí až 10 % pacientů. 2

Pacienti s těžkým astmatem mívají exacerbace, ačkoli dodržují léčbu včetně vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů (IKS) spolu s lékem kontrolujícím onemocnění. 1Tito pacienti mohou potřebovat systémové kortikosteroidy nebo musí být hospitalizováni, případně musí navštívit pohotovost.

Těžké eosinofilní astma je vzácným fenotypem těžkého astmatu 1

Těžké alergické astma je definováno jako astma s predispozicí k tvorbě IgE specifického pro běžné alergeny z okolního prostředí. 34

Těžké eosinofilní astma je fenotypem těžkého astmatu, který je charakteristický eosinofilním zánětem a častými exacerbacemi. 14

Při těžkém refrakterním eosinofilním astmatu hrají hlavní roli IL-5 a eosinofily,5 se zapojením IgE nebo bez něho 6 

 • IL-5 je hlavním cytokinem zodpovědným za růst, diferenciaci, shlukování, aktivaci a přežití eosinofilů 7
 • Eosinofily se podílí na udržování dlouhodobého zánětu a rizika exacerbace 8–10
 • Zvýšené množství eosinofilů v krvi může být spojeno se závažnými exacerbacemi astmatu 4811
image1_D3_d7_2

IgE, imunoglobulin E; IL-5, interleukin-5. Převzato od Brusselle G, Bracke K 2014. 6

V léčbě těžkého eosinofilního astmatu došlo k pokroku 12

V minulosti byly dostupné pouze omezené terapeutické možnosti pro dospělé pacienty s těžkým eosinofilním astmatem, přičemž mnozí pacienti nadále trpěli častými exacerbacemi navzdory léčbě. 13

Pacienti, kteří potřebují léčbu těžkého eosinofilního astmatu, mohou být identifikováni na základě zdravotní anamnézy a rutinních vyšetření včetně běžných krevních testů.

Zjistěte, jak můžete odhalit dospělé pacienty s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem

Reference

 1. Chung KF et al. Eur Respir J 2014; 43:343–373.
 2. Moore WC et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 119:405–413.
 3. Wener RRL, Bel EH. Eur Respir J 2013; 43:227–235.
 4. Wenzel SE. Nat Med 2012; 18:716–725.
 5. Garcia G et al. Eur Respir Rev 2013; 22:251–257.
 6. Brusselle G, Bracke K. Ann Am Thorac Soc 2014; 11:S322– S328.
 7. Kouro T, Takatsu K. Int Immunol 2009; 21:1303–1309.
 8. Malinovschi A et al. J Allergy Clin Immunol 2013; 132:821–827.
 9. Fulkerson PC, Rothenberg ME. Nat Rev Drug Discov 2013; 12:117–129.
 10. Heaney LG et al. Thorax 2010; 65:787–794.
 11. Pavord ID, Bafadhel M. J Allergy Clin Immunol 2013; 132:828–829.
 12. Nucala SPC, 2018. 
 13. Peters SP et al. Respir Med 2006; 100:1139–1151.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
Nucala 100 mg SPC
Nucala 100 mg Příbalová informace