Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Podpora pro vaše dospělé pacienty léčené přípravkem Nucala

Nabídka praktických tipů a rad pro vaše dospělé pacienty léčené přípravkem Nucala.

Léčba přípravkem Nucala je dlouhodobá a vyžaduje plánování

Je důležité pacienta upozornit, že léčba přípravkem Nucala má být dlouhodobá. Potřebu léčby je třeba vyhodnotit nejméně jednou za rok na základě posouzeni závažnosti onemocnění pacienta a míry zvládání exacerbací. Přípravek Nucala je podávaný jednou za čtyři týdny odborníkem ve zdravotnictví, takže pacienti musí počítat přibližně s 13 injekcemi ročně. 1

Doporučujeme vyhradit si na pacienta cas a pomoci mu naplánovat, jakým způsobem začlenit injekce do rozvrhu, a identifikovat případné problémy, které bude nutné vyřešit, jako např.:

 • Volno v práci; jak informovat zaměstnavatele
 • Hlídání, pokud má pacient malé děti
 • Doprava na kliniku, případně jak vyhledat spojení MHD

Přibližně každý pátý člověk má strach z jehel 2

Pokud se váš pacient bojí jehel, může se začít vyhýbat zdravotní péči. 2 Doporučujeme zeptat se pacienta předem, zda mu pravidelné injekce nebudou vadit.

Spouštěče astmatu u pacientů jsou velmi různorodé 3

Je známo několik spouštěčů astmatu a u každého pacienta jsou jiné. 3 Většina lidí s těžkým astmatem samozřejmě své spouštěče zná, přesto však může být užitečné promluvit si s pacientem o možných spouštěčích a opatřeních, jak jejich výskyt minimalizovat.

Mezi běžné spouštěče astmatu patří: 3

 • Prach
 • Virové infekce (např. nachlazení)
 • Kašel
 • Kouření nebo kouř
 • Cvičení
 • Stres
 • Silné vůně
 • Změny počasí
 • Plíseň
 • Zvířata

Pacienti jsou často rádi, když mají konkrétního pomocníka

Ve své roli poskytovatele zdravotní péče zajišťujete pacientům nedocenitelnou podporu. Není ale možné, abyste jim byl/a k dispozici neustále.

Promluvte si s pacientem o tom, kdo další by mu mohl pomáhat. Pro některé pacienty je užitečné, když mají jednoho konkrétního pomocníka. Může to být člen rodiny, kamarád nebo i kolega v práci, na kterého se pacient může obrátit a svěřit se mu se svými starostmi.

Literatura:

 1. Nucala SmPC, 2019.
 2. Wright S et al. Aust Fam Physician 2009; 38:172–176.
 3. Price D et al. J Asthma 2014; 51:127–135.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

 Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

Nucala 100 mg SPC

Nucala 100 mg Příbalová informace

© 2018 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.