Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Co je to Nucala?

Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí (starších 6 let). 1 Přípravek Nucala je určen k podkožnímu injekčnímu podání v pevně určené dávce jednou za čtyři týdny. 1

Jak Nucala funguje?

Nucala cílí na IL-5, hlavní cytokin odpovědný za růst, diferenciaci, nábor, aktivaci a přežívání eozinofilů. Nucala inhibuje signalizaci IL-5, a tím snižuje produkci a přežívání eozinofilů. 1,3

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Czechoslovakia/moa_video_nucala_cz_translation_asset_1916950.mp4

Pro koho by přípravek Nucala mohl být přínosný?

*Fiktivní pacient pouze pro účely diskuse.

Pacienti pro něž užívání přípravku Nucala pravděpodobně může být přínosem by měli být léčeni dvěma nebo více kontrolujícími léčivy, tj. ICS ve vysokých dávkách a jednou nebo více dalšími kontrolujícími antiastmatiky a/nebo denní dávkou OCS.

Nucala se doporučuje pro dlouhodobou léčbu a její užívání by se mělo každý rok revidovat. 1

Klinická odpověď na přípravek Nucala se předpokládá u pacientů s počtem eozinofilů ≥150 buněk/μl při zahájení léčby, nebo ≥300 buněk/μl v uplynulých 12 měsících. 6

Zkratky:

IL-5, interleukin-5.

Literatura:

  1. Nucala SmPC, 2019.
  2. Wen T, Rothenberg ME. Microbiol Spectr 2016; doi: 10.1128/microbolspec.MCHD-0020-2015.
  3. Weller PF, Spencer LA. Nat Rev Immunol 2017; 17:746–760.
  4. Price D et al. J Asthma Allergy 2016; 9:1–12.
  5. Garcia G et al. Eur Respir Rev 2013; 22:251–257.
  6. Ortega HG et al. Lancet Respir Med 2016; 4:549–556.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

 Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

Nucala 100 mg SPC

Nucala 100 mg Příbalová informace

© 2018 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.