Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Co je to Nucala?

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí (starších 6 let). 1 Přípravek Nucala je určen k podkožnímu injekčnímu podání v pevně určené dávce jednou za čtyři týdny. 1

Jak Nucala funguje?

Nucala cílí na IL-5, hlavní cytokin odpovědný za růst, diferenciaci, nábor, aktivaci a přežívání eozinofilů. Nucala inhibuje signalizaci IL-5, a tím snižuje produkci a přežívání eozinofilů. 1,3

Pro koho by přípravek Nucala mohl být přínosný?

*Fiktivní pacient pouze pro účely diskuse.

Pacienti, pro něž bude užívání přípravku Nucala pravděpodobně přínosem, by měli být léčeni dvěma nebo více kontrolními látkami, tj. ICS ve vysokých dávkách plus jednou nebo více kontrolními látkami, s nejméně dvěma exacerbacemi v uplynulých 12 měsících, a/nebo denní dávkou OCS. 1

Nucala se doporučuje pro dlouhodobou léčbu a její užívání by se mělo každý rok revidovat. 1

Klinická odpověď na přípravek Nucala se předpokládá u pacientů s počtem eozinofilů ≥150 buněk/μl při zahájení léčby, nebo ≥300 buněk/μl v uplynulých 12 měsících. 6

Zkratky:

IL-5, interleukin-5.

Literatura:

  1. Nucala SmPC, 2018.
  2. Wen T, Rothenberg ME. Microbiol Spectr 2016; doi: 10.1128/microbolspec.MCHD-0020-2015.
  3. Weller PF, Spencer LA. Nat Rev Immunol 2017; 17:746–760.
  4. Price D et al. J Asthma Allergy 2016; 9:1–12.
  5. Garcia G et al. Eur Respir Rev 2013; 22:251–257.
  6. Ortega HG et al. Lancet Respir Med 2016; 4:549–556.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
Nucala 100 mg SPC
Nucala 100 mg Příbalová informace