Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Design studie COSMOS a primární endpoint 1  

Popis studie:

  • Multicentrická, otevřená, prodloužená studie trvající 52 týdnů.
  • Léčba: Přípravek Nucala 100 mg s.c. přidaný ke standardní péči bez ohledu na předchozí léčbu.
  • 651 pacientů s těžkým eozinofilním astmatem, kteří dokončili studii MENSA nebo SIRIUS.

Primární endpoint:

  • Dlouhodobá bezpečnost včetně AE a SAE

Zkratky:

AE, nežádoucí příhody; SAE, závažné nežádoucí příhody; s.c. podkožní.

Literatura:

  1. Lugogo N et al. Clin Ther 2016; 38:2058–2070.
  2. Nucala SmPC, 2019.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

 Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

Nucala 100 mg SPC

Nucala 100 mg Příbalová informace

© 2018 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.