Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Design studie MUSCA a primární endpoint 1

Popis studie:

  • Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie trvající 24 týdnů.
  • Nucala 100 mg s.c. vs. placebo s.c. spolu se standardní péčí.
  • 551 pacientů s těžkým eozinofilním astmatem.
  • Počet eozinofilů v krvi ≥150 buněk/μl při zahájení léčby nebo ≥300 buněk/μl během posledních 12 měsíců.

Primární endpoint:

  • Průměrná změna celkového skóre SGRQ oproti výchozímu stavu ve 24. týdnu.

Zkratky:

s.c., podkožní; SGRQ, Dotazník Nemocnice sv. Jiří týkající se dýchacích obtíží.

Literatura:

  1. Chupp GL et al. Lancet Respir Med 2017; 5:390–400.
  2. Nucala SmPC, 2019.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

 Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

Nucala 100 mg SPC

Nucala 100 mg Příbalová informace

© 2018 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.