Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Způsob podání

Priorix inj. stříkačka se podává subkutánně, může se však podat též intramuskulárně do deltové oblasti horní části paže nebo do horní části anterolaterální oblasti stehna. Pacientům s trombocytopenií nebo s poruchami krevní srážlivosti je lépe vakcínu podat subkutánně.

Dávkování

Očkování vakcínou Priorix inj. stříkačka se má provádět na základě oficiálních doporučení.

Děti od věku 12 měsíců nebo starší: Dávka je 0,5 ml. Druhá dávka se má podat podle oficiálního doporučení.
Priorix inj. stříkačka může být podán jedincům, kteří již dříve byli očkováni jinou monovalentní nebo kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Kojenci ve věku mezi 9 a 12 měsíci: Odpověď kojenců očkovaných v prvním roce života nemusí být dostatečná na všechny složky vakcíny. V případě, že epidemiologická situace vyžaduje očkování kojenců v jejich prvním roce života (např. vypuknutí epidemie nebo cestování do endemických oblastí), doporučuje se podat druhou dávku vakcíny Priorix inj. stříkačka ve druhém roce života, přednostně během tří měsíců po první dávce. Za podmínek, že interval mezi oběma dávkami nebude kratší než čtyři týdny.

Kojenci ve věku méně než 9 měsíců věku: Bezpečnost a účinnost vakcíny Priorix inj. stříkačka u dětí mladších 9 měsíců nebyly stanoveny.

Reference:

  1. SPC Priorix inj. stříkačka, dostupné z www.gskkompendium.cz

Vakcína Priorix inj. stříkačka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.
Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.