Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Indikace

Vakcína Synflorix je indikována k aktivní imunizaci proti invazivním onemocněním, pneumonii a akutní otitis media způsobeným Streptococcus pneumoniae u kojenců a dětí ve věku od 6 týdnů až do 5 let.

Young Female Doctor Vaccinating a Child

Synflorix je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Synflorix je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na
 www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 

cz.safety@gsk.com.