Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Účinnost v reálném životě v boji proti invazivnímu pneumokokovému onemocnění (IPO): mezi polyvalentními konjugovanými vakcínami s vyšší valencí nebyl zjištěn zásadní rozdíl1-3

Údaje z observačních studií ze čtyř zemí o výskytu, sezónnosti a účinnosti nevykázaly žádný zásadní rozdíl mezi polyvalentními konjugovanými vakcínami s vyšší valencí

Švédsko se dělí na 21 regionů, přičemž o tom, jaká polyvalentní konjugovaná vakcína se bude v rámci očkování u dětí používat, rozhoduje každý z nich samostatně. Vakcína PCV7 se v širokém měřítku začala používat v lednu 2009, i když některé regiony ji začaly používat již v letech 2007–2008. V říjnu 2009 přešly všechny regiony buď na Synflorix nebo na PCV13. Následné souběžné používání vakcín Synflorix a PCV13 v různých regionech nabídlo jedinečnou příležitost k praktickému srovnání těchto dvou vakcín u ekvivalentních populací. Povinné hlášení případů IPO lékaři, nemocnicemi a laboratořemi umožnilo získat velký objem srovnávacích dat o případech IPO podle použité vakcíny, stavu před očkováním a po očkování a podle věku.1

Údaje jasně ukázaly, že dopad očkování vakcínami Synflorix a PCV13 na celkový výskyt IPO byl srovnatelný (bez zásadních rozdílů), přičemž u nejmladších očkovaných dětí (0–4 roky) byly obě polyvalentní konjugované vakcíny vysoce účinné.1

Graf zobrazuje výskyt IPO podle věkových skupin a období používání polyvalentních konjugovaných vakcín ve švédských regionech, jež používají pouze Synflorix nebo PCV13.1

Klikněte sem, chcete-li získat přístup k celé publikaci.

References:

  1. Naucler;Clin Infect Dis;2017;65;1780-1790 (v1.0)
  2. Deceuninck G;Vaccine;2015;33;2684-2689 , (KC) (v1.0)
  3. ESR;April – June 2018 (v2.0)

Synflorix je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Synflorix je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na
 www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 

cz.safety@gsk.com.