Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Balení a doplatky pacienta

  • Augmentin 625g - potahované tablety: 21 × 625 mg (SÚKL kód: 0237658)
  • Augmentin 1g - potahované tablety: 14 × 1 g (SÚKL kód: 0239481)
  • Augmentin Suspenze - perorální suspenze: prášek pro 70 ml (SÚKL kód: 0237656)

Jedná se o praxí prověřený originální lék bez doplatku pacienta*

Orientační doplatky:

Balení Orientační doplatek pacienta Balení
Augmentin 625g 0 Kč Augmentin 625g
Augmentin 1g 0 Kč
Augmentin 1g
Augmentin Suspenze 49,64 Kč
Augmentin Suspenze

* Platí pro všechny síly mimo Augmentin susp.

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.com, www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com. Léčivý přípravek je vázán na předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.