Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Indikace

Augmentin: Akutní bakteriální sinusitida, akutní zánět středního ucha, akutní exacerbace chronické bronchitidy, komunitní pneumonie, cystitida, pyelonefritida, infekce kůže a měkkých tkání, zejména celulitida, pokousání zvířaty, závažný dentální absces se šířící se celulitidou, infekce kostí a kloubů, zejména osteomyelitida.

Vždy je potřeba vzít v úvahu oficiální směrnice pro vhodné používání antibiotik a aktuální stav rezistence (EUCAST, CLSI)

Augmentin Suspenze: Děti mohou být léčeny přípravkem Augmentin ve formě tablet nebo suspenze. Dětem ve věku 6 let a mladším má být přípravek podáván nejlépe ve formě suspenze .

Nejsou dostupné žádné údaje o dávkování přípravku Augmentin s poměrem léčivých látek 7:1 vyšším než 45 mg/6,4 mg/kg za den u dětí mladších než 2 roky.
Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání přípravku s poměrem léčivých látek 7:1 dětem mladším než 2 měsíce. Pro tuto věkovou skupinu tedy nelze určit doporučené dávkování.

Augmentin je bez preskripčního omezení.
 

léčba bakteriální infekce

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.com, www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com. Léčivý přípravek je vázán na předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.