Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Anoro▼Ellipta

(umeklidinium/vilanterol)

Relvar Ellipta

(Flutikason furoát a vilanterol – inhalační léčivý přípravek s práškovou formou léku)

▼ Léky podléhají dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.
Výdej léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis, přípravky Relvar ellipta, Anoro ellipta, Incruse a Seretide jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, přípravek Nucala není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o